svasdssvasds

โพลเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครู เผยผลสำรวจ บิ๊กตู่ อันดับ 1 นายกฯ สมัยต่อไป

โพลเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครู เผยผลสำรวจ บิ๊กตู่ อันดับ 1 นายกฯ สมัยต่อไป

สถาบันวิจัยและพัฒนาสังคม เครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย เผยผลสำรวจ บิ๊กตู่ควรตั้งพรรคใหม่ ควรเป็นนายกฯ สมัยหน้า และอันดับ 1 นายกฯ สมัยต่อไป

วันนี้ ดร.อวยชัย วะทา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาสังคม เครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย แถลงว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาสังคมได้สำรวจวิจัยความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง ทิศทางการเมืองไทยหลังเปิดประเทศ จัดทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5-17 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งในหัวข้อ "คาดว่าผู้ใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไป" บิ๊กตู่มาเป็นอันดับ 1  

โดยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มจากประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นตัวแทนของประชากรทั้งประเทศ 2 ลักษณะคือ 1. กำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายตามขอบเขตด้านพื้นที่ รวมกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายทั้งสิ้น 1,500 คน และ 2. กำหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายตามสาขาวิชาชีพ  ซึ่งมีผลสำรวจดังนี้

1. ความคิดเห็นต่อสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน

1.1 ความพึงพอใจต่อการเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศมากน้อยเพียงใด

97.14 % พึงพอใจมากที่สุด

1.2 ศักยภาพของพรรคฝ่ายค้านและม็อบปฏิรูปสถาบันจะสามารถล้มรัฐบาลได้หรือไม่

78.4 % เห็นว่ามีศักยภาพน้อย 

1.3 ในสถานการณ์วิกฤตโควิด ฝ่ายค้านควรร่วมมือกับรัฐบาลแก้ไขปัญหาของชาติ มากกว่ามุ่งโจมตีล้มล้างกันหรือไม่

90 % เห็นด้วยมากที่สุด

1. 4 ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมที่ใช้ความรุนแรง ใช้อาวุธ เผาทำลายสถานที่ราชการ หยาบคายจาบจ้วงสถาบัน ละเมิดกฎหมาย ใช้ข้อมูลเท็จ และสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน มากน้อยเพียงใด

96.32 % เห็นด้วยมากที่สุด (กับคำถาม)   

1.5 การที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่า เครือข่ายขบวนการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันฯ โดยให้มีการรัฐธรรมนูญและแก้ไขยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถือว่าเป็นการล้มล้างเปลี่ยนแปลงการปกครอง ท่านเห็นด้วยหรือไม่เพียงใด

93.36 % เห็นด้วยมากที่สุด

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2. ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงในพรรคฝ่ายค้านและพรรครัฐบาล

2.1 การที่พรรคเพื่อไทยแต่งตั้งบุตรสาวอดีตนายกฯทักษิณเป็นประธานที่ปรึกษาพรรค มีอิทธิพลต่อการครอบงำพรรคหรือไม่เพียงใด

90.44 % เห็นว่ามีอิทธิพลในการครอบงำพรรค

2.2 การที่พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลประกาศนโยบายแก้ไขหรือยกเลิก มาตรา 112 และ 116 ท่านเห็นด้วยหรือไม่เพียงใด

93.74 % ไม่เห็นด้วย

2.3 ท่านเห็นว่า บิ๊กตู่ "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นายกฯ ควรตั้งพรรคการเมืองใหม่ที่มีนักการเมืองคุณภาพและนโยบายที่เกิดจากการร่วมคิดของประชาชนทุกกลุ่มหรือไม่

90.6 % เห็นด้วยมากที่สุด

2.4 หาก "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นายกรัฐมนตรีตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ ท่านเห็นว่า ส.ส.พรรคพลังประชารัฐควรย้ายไปร่วมสร้างพรรคด้วยหรือไม่ เพียงใด

91.9 % เห็นด้วยมากที่สุด

2.5 ท่านเห็นว่า "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" ควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหรือไม่เพียงใด

73.74 % เห็นด้วยมากที่สุด

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ

3. ความพึงพอใจต่อผลงานของรัฐบาลด้านต่าง ๆ

3.1 การที่รัฐบาลใช้มาตรการและระดมพลังคนไทยทุกภาคส่วนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิทเกิน 70 % จนสามารถเปิดประเทศได้เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก

75.34 % พึงพอใจ

3.2 การเยียวยาประชาชนทุกสาขาอาชีพในสถานการณ์โควิด เช่น โครงการคนละครึ่ง เราชนะ ปล่อยสินเชื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เยียวยาประชาชนทุกกลุ่ม

91.38 % พึงพอใจ

3.3 การสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ อีอีซี เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับทวีป

87.54 % พึงพอใจ

3.4 การปฏิรูประบบคมนาคมขนส่ง เช่น ทางด่วนเชื่อมต่างจังหวัด รถไฟฟ้าในกทม.และปริมณฑล สถานีรถไฟกลางบางซื่อที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียน

91.28 % พึงพอใจ

3.5 การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมอาเซียน /สร้างถนน 4 เลนทั่วประเทศ /สร้างรถไฟรางคู่ 4 ภูมิภาค

91.28 % พึงพอใจ

3.6 การกระตุ้นเศรษฐกิจสู่ฐานราก เช่น เกษตรกร/ ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม/ โครงการโคกหนองนา/ ลดค่าเทอมนักเรียนนักศึกษา/การสร้างงานให้บัณฑิตใหม่ มากที่สุด

84.94 % พึงพอใจ

4. นโยบายที่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการ ในระยะเร่งด่วนและระยะยาว

4.1 การลดราคาน้ำมัน การส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และการประกันราคาผลผลิตการเกษตร

98 % ต้องการ

4.2 การลดดอกเบี้ยหนี้สินเกษตรให้เหลือร้อยละ 3 และปรับโครงสร้างหนี้ระยะยาว /สร้างตลาดเกษตรชุมชนทั่วประเทศ

93.2 % ต้องการ

4.3 การลดดอกเบี้ยหนี้สินครู / หนี้ก.ย.ศ. ให้เหลือร้อยละ 3 จัดตั้งธนาคารสหกรณ์ครูไทยและปฏิรูปการศึกษาโดยให้ครูและประชาชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง

96.28 % ต้องการ

4.4 โครงการผันน้ำจากแม่น้ำโขง พัฒนาแหล่งน้ำทั่วประเทศ และจัดตั้งกระทรวงน้ำ

89.84 % ต้องการ

4.5 การขุดคลองไทยเพื่อสร้างเขตเศรษฐกิจใหม่ของโลก

88.28 % ต้องการ

4.6 การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและปราบปราม ยาเสพติดอย่างเด็ดขาดจริงจัง

97.88 % ต้องการ

5. คาดว่าผู้ใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไป

5.1 บิ๊กตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 40.16 %  

5.2 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 15.60 %

5.3 นายอนุทิน ชาญวีรกูล 11.22 % 

5.4 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 9.83 %

5.5 นายชลน่าน ศรีแก้ว 9.70 %

5.6 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 7.2 %

5.7 น.ส.แพทองธาร ชินวัตร 6.28 %

ที่มา สถาบันวิจัยและพัฒนาสังคมได้สำรวจวิจัยความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง ทิศทางการเมืองไทยหลังเปิดประเทศ

related