svasdssvasds

เอาใจคนรักการออมรวมให้แล้ว 10 กองทุน SFF ลดหย่อนภาษีแบบมีเงินปันผล

เอาใจคนรักการออมรวมให้แล้ว 10 กองทุน SFF ลดหย่อนภาษีแบบมีเงินปันผล

โค้งสุดท้ายปลายปี หลายคนต้องการออมเงินระยะยาวควบคู่ไปกับการได้ประโยชน์ด้านลดหย่อนภาษี ใครกำลังมองหากองทุนรวมที่น่าสนใจ แม้จะถือยาวแต่ยังมีเงินปันผลมาให้ได้เชยชมระหว่างระยะเวลา 10 ปี สปริงนิวส์ รวมมาให้ 10 กองทุนที่มีเงินปันผล

ก่อนอื่นเรามาทบทวนกันก่อน ว่า กองทุนที่ช่วยประหยัดภาษี  คือ “SSF”  เหมาะกับใครบ้าง และ มีวิธีการเลือกอย่างไร เพราะกองทุนนี้ช่วยสร้างนิสัยการออมการลงทุนระยะยาว ยังช่วยเราลดหย่อนภาษีด้วย

SSF ย่อมาจากคำว่า “Super Savings Fund” เป็นกองทุนที่เพิ่งเริ่มใช้เมื่อต้นปี 2563 เน้นการออมระยะยาว เพราะต้องถือครองนานถึง 10 ปีเต็ม นับจากวันที่ซื้อ

SFF เหมาะกับใครบ้าง 

- คนที่เงินเดือนเกินกว่า 3 หมื่นบาท หรือมีรายได้ต่อปีมากกว่า 300,000 บาท เมื่อหักลบกับค่าลดหย่อนแล้วยังมีเงินได้มากกว่า 150,000 บาท

- คนที่มีฐานภาษีสูงเช่น 20% ขึ้นไป

- ผู้ที่ต้องการโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาว

- ผู้ที่ต้องการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ

หลักเกณฑ์การซื้อเป็นอย่างไร

-  ซื้อหน่วยลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

- ต้องถือหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10 ปี นับจากวันที่ซื้อ

- ไม่มีขั้นต่ำในการซื้อและไม่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี

ควรเลือกแบบมีเงินปันผล หรือ ไม่มีเงินปันผล

ก่อนอื่นมาดูข้อดี-ข้อเสีย ของกองทุน SFF แบบมีเงินปันผล และ ไม่มีเงินปันผลก่อน ข้อดี ของกองทุนแบบมีเงินปันผล คือ ระหว่างรอผลตอบแทนจาก SFF ที่ยาวนานถึง 10 ปี เรายังมีโอกาสนำเงินปันผลมาเชยชม เรียกง่ายๆ ว่า มีเงินกินขนมระหว่างระยะเวลา 10 ปีนี้ หรือถ้าได้เป็นกอบเป็นกำ ก็สามารถนำไปลงทุนต่อยอดได้ด้วย ส่วนข้อเสีย ของกองทุน SFF แบบมีเงินปันผล ก็คือ ต้องจ่ายภาษีเงินปันผลในอัตรา 10% ดังนั้นเราต้องชั่งน้ำหนักว่า เงินได้กลับมาคุ้มค่ากับเม็ดเงินภาษีที่ต้องจ่ายไหม

เอาใจคนรักการออมรวมให้แล้ว 10 กองทุน SFF ลดหย่อนภาษีแบบมีเงินปันผล

เมื่อเลือกได้แล้วเรามาลองดูกันว่า กองทุน SSF ไหนบ้างที่มีเงินปันผล ในที่นี้ขอยกตัวอย่างมาให้ 10 กองทุน  

1.กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดเพื่อการออม) SCBDV-SSF

- ความเสี่ยงสูงระดับ 6

- ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผล

- ผลตอบแทน ตั้งแต่ต้นปี (ข้อมูล ณ 25 พ.ย.64) 18.76%

- ปีนี้จ่ายเงินปันผลรวม 2 ครั้ง จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.2700 บาท

2.กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดเพื่อการออม) SCBLT1-SSF

- ความเสี่ยงสูงระดับ 6

- ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน โดยเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผล

- ผลตอบแทน (ข้อมูล ณ 25 พ.ย.64) 16.18%

- ประวัติการจ่ายเงินปันผล 0.5000 บาท/หน่วย

3.กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม KFDIVSSF

-  ความเสี่ยงสูงระดับ 6

- กองทุนจะลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- ประวัติการจ่ายเงินปันผล 1 ครั้งล่าสุด 0.2500 บาท/หน่วย

4.กองทุนเปิดชนิดเพื่อการออม K-GINCOME-SSF เป็นกองทุนรวมผสม

- ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5

- กระจายลงทุนหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลกกว่า 2,500 ตัว เน้นสินทรัพย์ที่จ่ายผลตอบแทนสม่ำเสมอ จึงสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในทุกสภาวะตลาด

- ผลตอบแทนในรอบ 1 ปี 14.88%

- ประวัติจ่ายเงินปันผลปีนี้ 0.20 บาทต่อหน่วย

5.กองทุนเปิด LHSMARTDSSF เพื่อการออม ชนิดการออมและจ่ายเงินปันผล จาก บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์

-  ระดับความเสี่ยง 5

- กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 โดยจะเลือกพิจารณาลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

- ประวัติจ่ายเงินปันผล จ่ายรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เป็นเงิน 0.6600 บาท

6.LHPROPIA-DSSF กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟล็กซิเบิล A ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล

- ระดับความเสี่ยงสูงมาก 8

- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่จดทะเบียนทั้งในประเทศไทย ประเทศอื่นในเอเชีย และออสเตรเลีย

- นโยบายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

7.KFS100SSFX กองทุนเปิดกรุงศรี SET 100 เพื่อการออมพิเศษ เป็นกองทุนผสม แบบจ่ายเงินปันผล

- ระดับความเสี่ยง 6

- กองทุนจะลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 

- ประวัติการจ่ายเงินปันผล ล่าสุดจ่าย 0.3500 บาทต่อหน่วย

8.KFENS50SSF กองทุนเปิดการออม

- ความเสี่ยงระดับ 6

- ลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยเน้นตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50

- ประวัติการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งล่าสุด จ่ายรวมเป็นเงิน 1.7500 บาท

9.KFGBRANSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม

- ความเสี่ยงระดับ 6

- กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund, Class ZX (กองทุนหลัก)

- นโยบายเงินปันผล จะจ่ายได้เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมและจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล

10.MTQ-SSF กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม

- ความเสี่ยงระดับ 6

- กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือหน่วย infra หน่วย property หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ 

- ผลดำเนินงาน 1 ปี 14.68%

-ประวัติจ่ายเงินปันผล 0.4581 บาทต่อหน่วย

ข้อมูลข้างต้น เป็นเพียงการรวบรวมจากบริษัทหลักทรัพย์ ที่เป็นผู้บริหารกองทุน และ ผลการดำเนินงานในอดีต ไม่ได้หมายถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ดังนั้นหากคุณผู้อ่านจะเลือกลงทุนอาจจะต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายๆ ด้านประกอบกัน ทั้งภาระการจ่าย และ แผนการออมเงินระยะยาว รวมทั้งพิจารณาจากนโยบายการลงทุนของกองทุนต่างๆ ว่าเป็นไปตามที่เราชื่นชอบหรือไม่ หรือ ช่วยบริหารเงินของเราให้งอกเงยได้มากน้อยแค่ไหน

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด