svasdssvasds

พาส่องมาตรการแจกเงินเยียวยาสถานบันเทิง นายจ้าง ลูกจ้าง มีอะไรบ้าง ?

พาส่องมาตรการแจกเงินเยียวยาสถานบันเทิง นายจ้าง ลูกจ้าง มีอะไรบ้าง ?

รัฐบาลยังคงเดินหน้าแจกเงินเยียวยาหลากหลายอาชีพที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ล่าสุดเป็นคิวของมาตรการแจกเงินเยียวยาสถานบันเทิง นายจ้าง ลูกจ้าง จะพาไปส่องรายละเอียดดูว่ามีอะไรบ้าง

แจกเงินเยียวช่วยโควิด สถานีต่อ...ไปเยียวยาสถานบันเทิง

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 มีมากมายหลากหลายอาชีพ ต้องยอมรับว่าได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้าจริงๆ รัฐบาลจึงได้เดินหน้าออกมาตรการมาช่วยเหลือแจกเงินเยียวยาในหลากหลายอาชีพ ล่าสุดเป็นคิวของมาตรการแจกเงินเยียวยาสถานบันเทิง คนกลางคืน กลุ่มนักร้อง นักแสดง นักดนตรี ศิลปินและผู้ประกอบการสถานบันเทิง คลับ ผับ บาร์ อาชีพอิสระ ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม และผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

วันนี้ #สปริงนิวส์ ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการแจกเงินเยียวยาสถานบันเทิง คนกลางคืน กระทรวงแรงงาน  มาฝากคนที่กำลังจะขอรับมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวนี้ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

ดูชัด ๆ ว่าช่วยกลุ่มไหน เงื่อนไขอะไรยังไงบ้าง ?

รายละเอียดเงินเยียวยาสถานบันเทิง

-นายจ้างที่มีลูกจ้างมากกว่า 1 คนขึ้นไป ผู้ประกอบ SME จ่าย 3,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน ลงทะเบียนโครงการ SME ต่ออีก 1 เดือน ช่วยเหลือ 3 เดือน ไม่มีภาษี

-จ่ายลูกจ้างประกันสังคม ม.33  2 ส่วน คือ กรณีเหตุสุดวิสัย จ่าย 50% ของรายได้ เยียวยาอีก 5,000 บาท (ม.33 เรารักกัน) หากได้รับเงิน 2 ส่วนรวมกัน คือ 12,500 บาท

-อาชีพอิสระ ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ไม่มีเงินเดือน ไม่มีฐานข้อมูลยืนยันอาชีพ   นักดนตรี ศิลปิน ต้องลงทะเบียน ม.40 ผ่านสมาคมธุรกิจบันเทิง ผับ บาร์ รับรอง ได้รับเงินคนละ 5,000 บาท

*ศิลปินอายุเกิน 65 ปีขึ้นไป กำลังให้กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาจ่ายเงินเยียวยา

รวมวงเงิน1 พันล้านบาท ได้รับเยียวยาประมาณ 3 แสนคน

อย่างไรก็ตามมาตรการแจกเงินเยียวยาสถานบันเทิง คนกลางคืนกระทรวงแรงงานจะเสนอไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อเสนอให้รัฐบาลจัดสรรเงินกู้รวมวงเงินประมาณ 1 พันล้านบาท ประเมินว่ามีผู้ได้รับเยียวยาประมาณ 3 แสนคน และคาดว่าจะสามารถอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาได้ภายในเดือนธันวาคม 2564 นี้  ทั้งนี้ในส่วนกรณีที่หากวันที่ 16 มกราคม 2565 สถานบันเทิงไม่สามารถเปิดกิจการได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด19  ก็จะเสนอรัฐมนตรีพิจารณาขอยกเว้นบางกิจกรรม เช่น การทำบุญประเพณีที่ต้องมีดนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องได้ เพราะจัดงานไม่เกิน 1-2 ชั่วโมง

related