svasdssvasds

ผลโพล คนกรุง อยากให้ "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" เป็นผู้ว่าฯ กทม.

ผลโพล คนกรุง อยากให้ "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" เป็นผู้ว่าฯ กทม.

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 8” ปรากฏว่า ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยังเป็นที่ 1 อันดับ 2 อัศวิน ขวัญเมือง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 8” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ จำนวน 1,318 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 8 ผลสำรวจมีดังนี้

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 8”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อันดับ 1

ร้อยละ 34.37 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

อันดับ 2

ร้อยละ 17.07 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

อันดับ 3

ร้อยละ 11.68 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ

อันดับ 4

ร้อยละ 6.37 ระบุว่า ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล

อันดับ 5

ร้อยละ 6.15 ระบุว่า ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย

อันดับ 6

ร้อยละ 5.54 ระบุว่า น.ส.รสนา โตสิตระกูล

อันดับ 7

ร้อยละ 4.86 ระบุว่า ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อันดับ 8

ร้อยละ 3.03 ระบุว่า ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์

อันดับ 9

ร้อยละ 2.88 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)

อันดับ 10

ร้อยละ 2.66 ระบุว่า ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ

อันดับ 11

ร้อยละ 2.20 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

อันดับที่ 12

ร้อยละ 1.37 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคกล้า

อันดับ 13

ร้อยละ 1.21 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล

และร้อยละ 0.61 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี และผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทย

คนกรุง อยากให้ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นผู้ว่าฯ กทม.

ผลสำรวจบุคคลที่จะเลือกให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) มีดังนี้

อันดับ 1

ร้อยละ 24.05 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

อันดับ 2

ร้อยละ 12.75 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ

อันดับ 3

ร้อยละ 11.38 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ

อันดับ 4

ร้อยละ 10.93 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

อันดับ 5

ร้อยละ 8.95 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล

อันดับ 6

ร้อยละ 6.98 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย

อันดับ 7

ร้อยละ 4.63 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์

อันดับ 8

ร้อยละ 4.40 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม น.ส.รสนา โตสิตระกูล

อันดับ 9

ร้อยละ 4.02 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ

อันดับ 10

ร้อยละ 3.57 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อันดับ 11

ร้อยละ 2.88 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)

อันดับ 12

ร้อยละ 2.20 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

อันดับ 13

ร้อยละ 1.37 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคกล้า

และร้อยละ 1.89 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครในทีม นายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี และผู้สมัครจากพรรค เสรีรวมไทย

ผลสำรวจบุคคลที่จะเลือกให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ที่มา นิด้าโพล : “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 8”

 

related