svasdssvasds

นิด้าโพลเผย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยังที่ 1 ประชาชนอยากให้เป็นผู้ว่าฯ กทม.

นิด้าโพลเผย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยังที่ 1 ประชาชนอยากให้เป็นผู้ว่าฯ กทม.

นิด้าโพล” เผย สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 6 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยังคงเป็นอันดับ 1

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 6” ทำระหว่างวันที่ 27 – 30 กันยายน 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ จำนวน 1,318 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 6 ดังนี้

อันดับ 1 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 29.74 %

อันดับ 2 ยังไม่ตัดสินใจ 27.92 %

อันดับ 3 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา 13.66 %

อันดับ 4 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 9.33 %

อันดับ 5 รสนา โตสิตระกูล 4.10 %

อันดับ 6 สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 3.26 %

อันดับ 7 ผู้สมัครจากพรรคก้าวไกล หรือ คณะก้าวหน้า 2.73 %

อันดับ 8 ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 2.20 %

อันดับ 9 ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ 1.97 %

อันดับ 10 สกลธี ภัททิยกุล 1.29 %

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ผลสำรวจก่อนหน้านี้ “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 5”

อันดับ 1 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 27.71 %

อันดับ 2 ยังไม่ตัดสินใจ 24.60 %

อันดับ 3 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา 15.49 %

อันดับ 4 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 9.57 %

อันดับ 5 ผู้สมัครจากพรรคก้าวไกล หรือ คณะก้าวหน้า 5.24 %

อันดับ 6 รสนา โตสิตระกูล 4.10 %

อันดับ 7 ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 3.27 %

อันดับ 8 ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ 2.20 %

อันดับ 9 สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 1.67 %

อันดับ 10 สกลธี ภัททิยกุล 0.76 %

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

“อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 4”

อันดับ 1 ยังไม่ตัดสินใจ 27.98 %

อันดับ 2 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 26.16 %

อันดับ 3 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา 14.60 %

อันดับ 4 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 9.58 %

อันดับ 5 ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 4.87 %

อันดับ 6 ผู้สมัครจากพรรคก้าวไกล หรือ คณะก้าวหน้า 3.58 %

อันดับ 7 รสนา โตสิตระกูล 3.04 %

อันดับ 8 ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ 1.60 %

อันดับ 9 สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 1.37 %

อันดับ 10 สกลธี ภัททิยกุล 1.29 %

นิด้าโพล” เผย สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 6

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 6”

ที่มา : นิด้าโพล : “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 6”

related