Spring News

เปิดรายละเอียดการ "ต่ออายุรับบำนาญประกันสังคม"เป็น 60 ปี มีอะไรบ้าง ?

20 ธ.ค. 2564 เวลา 7:21 น. 1.9k

หลังจากที่สำนักงานประกันสังคม ได้เตรียมปรับเกษียณอายุ 55 เป็น 60 ปี โดยการต่ออายุรับบำนาญประกันสังคมในครั้งนี้ ใครได้ใครเสียอะไร วันนี้พาเช็คสิทธิประโยชน์ ในบทความ

ชงต่ออายุรับบำนาญประกันสังคมเป็น 60 ปี

เป็นข่าวใหญ่ส่งท้ายปี2564 เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการขยายอายุผู้มีสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ปรับเกษียณอายุ 55 เป็น 60 ปี หรือพูดแบบเข้าใจง่าย ๆ คือต่ออายุรับบำนาญประกันสังคมเป็น 60 ปี โดยมีเหตุผลหลายประการ อย่างเช่น โครงสร้างประชากรที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้มีจำนวนแรงงานลดลง ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้มีจำนวนผู้สูงอายุและผู้รับบำนาญเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ระบบการแพทย์ที่ดีขึ้นและสุขภาพที่ดีขึ้น ทำให้อายุเฉลี่ยของประชากรก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน ซึ่งทำให้ผู้ประกันตนจะได้รับบำนาญเป็นระยะเวลายาวนานขึ้น เนื่องจากบำนาญประกันสังคมเป็นการดูแลตลอดชีวิต

ส่องรายละเอียดอายุรับบำนาญประกันสังคมเป็น 60 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

วันนี้  #สปริงนิวส์ ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการต่ออายุรับบำนาญประกันสังคมเป็น 60 ปี โดยมีสาระสำคัญดังนี้

* จะมีการปรับอะไรบ้าง ?

เปิดรายละเอียดการ "ต่ออายุรับบำนาญประกันสังคม"เป็น 60 ปี มีอะไรบ้าง ?

-ปรับปรุงอายุเกิดสิทธิรับบำนาญ

-ควบคุมต้นทุนระบบบำนาญให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

-ขยายอายุผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ

* เกณฑ์ใหม่ผู้ประกันตนจะได้อะไร ?

-ขยาย 60 ปี ได้รับบำนาญเพิ่มอีก 7.5% บำนาญเพิ่ม 42.5% ของค่าจ้าง

-ได้รับบำนาญเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ต่อทุกปี ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบ

-ค่าจ้างที่ส่งเงินสมทบเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย เท่ากับ 15,000 บาท จะได้บำนาญ 35%

อย่างไรก็ตามต่ออายุรับบำนาญประกันสังคมเป็น 60 ปี เรื่องนี้สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ สปส. และมีการสรุปการรับฟังความคิดเห็นให้ทราบแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่าง พรบ. และเตรียมเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ