svasdssvasds

ด่วน! กทม.ประกาศยกเลิกกิจกรรมงานปีใหม่-สวดมนต์ข้ามปีทั้งหมด

ด่วน! กทม.ประกาศยกเลิกกิจกรรมงานปีใหม่-สวดมนต์ข้ามปีทั้งหมด

ด่วน! กทม. ประกาศแถลงยกเลิกการจัดกิจกรรมงานปีใหม่ และสวดมนต์ข้ามปีทั้งหมด เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน เพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่ประชุม ศบค. ได้กำหนดแนวทางการจัดงานปีใหม่ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 64 - 1 ม.ค. 65 ให้สอดคล้องกับประกาศขององค์การอนามัยโลกที่เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ยกเลิกแผนวันหยุดบางส่วนเพื่อปกป้องระบบสาธารณสุข เนื่องจากเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนมีการระบาดเร็วกว่าสายพันธุ์เดลต้าอย่างมีนัยยะสำคัญ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนในประเทศไทยพบว่ามีการระบาดอย่างรวดเร็วเช่นกัน 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จากข้อมูลเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.64 มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 ราย และยืนยันสายพันธุ์แล้ว 27 ราย อยู่ระหว่างการรอผล 97 ราย ดังนั้นเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดพิจารณายกเลิกจัดงาน รวมถึงให้ยกเลิกการจัดงานปีใหม่กรุงเทพมหานครและการสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2565 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร รวมถึงหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด ในส่วนของภาคเอกชนที่ประสงค์จัดงาน 

กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือให้คุมเข้มมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด  ทั้ง Covid Free Setting การคัดกรอง การทำความสะอาดสถานที่ การเว้นระยะห่าง การจัดให้มีสถานที่กักตัวสำหรับผู้ติดเชื้อ ผู้ร่วมงานต้องมีผลการฉีดวัคซีนหรือผลตรวจ ATK ก่อนร่วมงาน 72 ชม. และลดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สำนักอนามัยและสำนักงานเขตพื้นที่

กทม.ประกาศยกเลิกกิจกรรมงานปีใหม่-สวดมนต์ข้ามปี

กทม.ประกาศยกเลิกกิจกรรมงานปีใหม่-สวดมนต์ข้ามปี

กทม.ประกาศยกเลิกกิจกรรมงานปีใหม่-สวดมนต์ข้ามปี

 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประชาชน กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือให้งดเว้นการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งมีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด 

related