svasdssvasds

New Year Gift เรือไฟฟ้า MINE Smart Ferry เปิด 2 เส้นทางใหม่ 20 บาท ตลอดสาย

New Year Gift เรือไฟฟ้า MINE Smart Ferry เปิด 2 เส้นทางใหม่ 20 บาท ตลอดสาย

เรือไฟฟ้า MINE Smart Ferry เปิด 2 เส้นทางใหม่ City Line, Metro Line และเพิ่มรอบการเดินทางสำหรับสาย Urban Line โดยทั้ง 3 สายให้บริการในราคา 20 บาท ตลอดสาย ถึง 31 มกราคม 2565 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนที่โดยสารทางน้ำ

เรือไฟฟ้า MINE Smart Ferry ส่ง New Year Gift มอบความสุขให้ผู้โดยสารทุกท่าน โดยเปิด 2 เส้นทางใหม่ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 นั่นคือ ซิตี้ ไลน์ (City Line) สายสีเขียว เส้นทาง ท่าเรือสาทร – ท่าเรือพระปิ่นเกล้า และ เมโทร ไลน์ (Metro Line) สายสีน้ำเงิน เส้นทาง ท่าเรือสาทร - ท่าเรือพระราม 7 นอกจากนี้ยังเพิ่มรอบเส้นทางเดิมสายสีม่วง เออร์เบิน ไลน์ (Urban Line) โดยทั้ง 3 สายคิดค่าบริการในราคาโปรโมชั่นเพียง 20 บาท ตลอดสาย ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

New Year Gift เรือไฟฟ้า MINE Smart Ferry เปิด 2 เส้นทางใหม่ 20 บาท ตลอดสาย

เรือ MINE Smart Ferry เป็นเรือไฟฟ้า 100% ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง ทางน้ำ และทางอากาศ อีกทั้งภายในยังมีเครื่องปรับอากาศพร้อมระบบฆ่าเชื้อโรค Photocatalytic Oxidation (PCO) อีกด้วย

ด้านการชำระค่าโดยสารเน้น “งดรับเงินสด” แบบจริงจังโดยทางบริษัทฯ ตั้งใจให้เป็น “สังคมใหม่ ไร้เงินสด ลดโควิด” เพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารมากยิ่งขึ้น โดยให้ชำระผ่านบัตร HOP รวมถึงบัตรเครดิต และบัตรเดบิต ที่มีสัญลักษณ์ Contactless สามารถ แตะ จ่าย ง่ายๆ ซึ่งบัตร HOP ได้วางแพลนไว้ให้สามารถใช้ร่วมกับรถเมล์ได้ในอนาคต

New Year Gift เรือไฟฟ้า MINE Smart Ferry เปิด 2 เส้นทางใหม่ 20 บาท ตลอดสาย

 

เวลา และเส้นทางการเดินเรือทั้ง 3 สาย มีดังนี้

เวลาและเส้นทาง การให้บริการสาย Urban Line ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564

เริ่มต้นจากเส้นทางเดิมคือ เออร์เบิน ไลน์ (Urban Line) สายสีม่วงให้บริการจาก ท่าเรือสาทร – ท่าเรือพระนั่งเกล้า และ ท่าเรือพระนั่งเกล้า - ท่าเรือสาทร โดยเส้นทางสายนี้ได้เพิ่มรอบการให้บริการมากขึ้นจากเดิม โดยช่วงเวลาเร่งรีบอย่างช่วงเช้าและช่วงเย็นรอบบริการจะถี่ขึ้น ห่างกันรอบละ 15 นาที ใช้เวลาวิ่งต่อรอบโดยประมาณ 70 นาที

พระนั่งเกล้า – สาทร

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาเดินเรือมีดังนี้ 6.15, 6.30, 6.45, 7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 17.15, 17.30, 17.45 และ 18.00 น.
 • วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาเดินเรือมีดังนี้ 6.50, 7.25, 8.00, 8.50, 9.40, 10.30, 11.20, 12.10, 13.00, 13.50,14.40, 15.30, 16.20 และ 17.10 น.
 • วันอาทิตย์ เวลาเดินเรือมีดังนี้ 7.50, 8.50, 9.50, 10.50, 13.50, 14.50, 15.50 และ 16.50 น.

สาทร – พระนั่งเกล้า

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาเดินเรือมีดังนี้ 7.30, 7.45, 8.00, 8.15, 8.30, 8.45, 9.00, 9.15, 9.45, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 18.30, 18.45, 19.00 และ 19.15 น.
 • วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาเดินเรือมีดังนี้ 8.05, 8.40, 9.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35 และ 18.25 น.
 • วันอาทิตย์ เวลาเดินเรือมีดังนี้ 9.05,10.05, 11.05, 12.05, 15.05, 16.05, 17.05 และ 18.05 น.

New Year Gift เรือไฟฟ้า MINE Smart Ferry เปิด 2 เส้นทางใหม่ 20 บาท ตลอดสาย

เวลา และเส้นทาง การให้บริการสาย Metro Line ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2564

เส้นทาง เมโทร ไลน์ (Metro Line) สายสีน้ำเงินให้บริการจาก ท่าเรือพระราม 7 - ท่าเรือสาทร และ ท่าเรือสาทร - ท่าเรือพระราม 7 เส้นทางนี้ทางเรือไฟฟ้าได้รับเสียงเรียกร้องจากผู้ใช้บริการมากมายว่าอยากให้เปิดเส้นทางบางโพเพิ่ม และเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้โดยสาร ทางเรือไฟฟ้าจึงได้เปิดเส้นทางนี้ขึ้น เพียงเดินจาก MRT บางโพ ออกมาก็สามารถขึ้นเรือไฟฟ้าได้เลย เป็นการช่วยแบ่งเบาผู้โดยสารจากสาย Urban Line โดยเชื่อมต่อกับ MRT บางโพ และ MRT สนามไชย เวลาวิ่งต่อรอบจะใช้ระยะเวลาโดยประมาณ 45 นาที

พระราม 7 - สาทร

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาเดินเรือมีดังนี้ 6.45, 7.15, 8.55, 9.55, 16.00 และ 17.00 น.
 • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาเดินเรือมีดังนี้ 7.30, 8.00, 8.30, 11.45, 12.55, 13.15, 13.55, 14.25 และ 15.25 น.

สาทร - พระราม 7

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาเดินเรือมีดังนี้ 7.30, 8.00, 13.00, 13.30, 16.45 และ 17.45 น.
 • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาเดินเรือมีดังนี้ 11.00, 12.10, 12.30, 13.10, 13.40, 14.40, 16.15, 17.15 และ 18.15 น.

New Year Gift เรือไฟฟ้า MINE Smart Ferry เปิด 2 เส้นทางใหม่ 20 บาท ตลอดสาย

เวลา และเส้นทาง การให้บริการ City Line ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2564

เส้นทางเดินเรือสาย ซิตี้ ไลน์ (City Line) สายสสีเขียวให้บริการจาก ท่าเรือพระปิ่นเกล้า - ท่าเรือสาทร และ ท่าเรือสาทร - ท่าเรือพระปิ่นเกล้า โดยเวลาวิ่งต่อรอบจะใช้ระยะเวลาโดยประมาณ 30 นาที

พระปิ่นเกล้า - สาทร

 • วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลาเดินเรือมีดังนี้ 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.10, 10.10, 11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 12.45, 13.45,15.05, 15.35, 16.05, 16.35, 17.05 และ 18.05 น.

สาทร - พระปิ่นเกล้า

 • วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลาเดินเรือมีดังนี้ 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 8.40, 9.40, 10.35, 11.05, 11.35, 12.05, 12.15, 13.15, 14.35, 15.05, 15.35, 16.05, 16.35 และ 17.35 น.

New Year Gift เรือไฟฟ้า MINE Smart Ferry เปิด 2 เส้นทางใหม่ 20 บาท ตลอดสาย

สำหรับผู้โดยสารกลุ่มพิเศษที่ต้องนั่งวีลแชร์ ก็สามารถเดินทางโดยเรือไฟฟ้าได้ จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยดูแลตามจุดตลอดเส้นทาง โดยจะมีเก้าอี้และพื้นที่รองรับสำหรับผู้โดยสารกลุ่มพิเศษโดยเฉพาะ ส่วนสำหรับที่นั่งทั่วไปยังคงยึดมาตรการการนั่งเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันอีกทางหนึ่งด้วย

New Year Gift เรือไฟฟ้า MINE Smart Ferry เปิด 2 เส้นทางใหม่ 20 บาท ตลอดสาย New Year Gift เรือไฟฟ้า MINE Smart Ferry เปิด 2 เส้นทางใหม่ 20 บาท ตลอดสาย New Year Gift เรือไฟฟ้า MINE Smart Ferry เปิด 2 เส้นทางใหม่ 20 บาท ตลอดสาย New Year Gift เรือไฟฟ้า MINE Smart Ferry เปิด 2 เส้นทางใหม่ 20 บาท ตลอดสาย

 

 

related