svasdssvasds

คนละครึ่งเฟส 4 ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แค่กดยืนยันตัวตนในเป๋าตัง

คนละครึ่งเฟส 4 ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แค่กดยืนยันตัวตนในเป๋าตัง

กระทรวงการคลัง ยืนยัน คนละครึ่งเฟส 4 ผู้เคยใช้สิทธิ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ กดยืนยันตัวตนผ่านแอพฯ เป๋าตัง ได้เลย เริ่มใช้ 1 มี.ค. 65

วันที่ 3 ม.ค. 2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างเตรียมมาตรการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ที่จะเริ่มในวันที่ 1 มี.ค.2565 โดยเบื้องต้น ผู้ที่ได้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 27.98 ล้านราย จะต้องกดยืนยันตัวตนอีกครั้งผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เหมือนการลงทะเบียนคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ส่วนผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียน ก็จะต้องสมัครผ่านทางเว็บไซต์ เหมือนที่ผ่านมา

สำหรับมาตรการช้อปดีมีคืน 2565 ที่เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 15 ก.พ. 2565 โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและค่าบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หนังสือ e-Book และสินค้าโอท็อปภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2565 ซึ่งจะยื่นแบบและชำระภาษีในช่วงต้นปี 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้สิทธิช้อปดีมีคืนยังสามารถใช้สิทธิ์มาตรการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ที่จะเริ่มในวันที่ 1 มี.ค.-30 เม.ย. 2565 เพราะช่วงเวลาไม่ทับซ้อนกัน ซึ่งมาตรการคนละครึ่งระยะที่ 4 ยังไม่ได้สรุปว่าจะให้วงเงินเท่าใด เพราะอยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณที่จะมาใช้ในโครงการ โดยผู้ได้สิทธิ์คนละครึ่ง ระยะที่ 3 ก็สามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนได้เช่นกัน

“มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2564 ทุกมาตรการจบไปแล้ว สำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2565 คือ ช้อปดีมีคืน และมาตรการคนละครึ่งเฟส 4 มีช่วงเวลาที่ไม่ได้ทับซ้อนกัน ประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิสามารถใช้ได้ทั้ง 2 สิทธิ์ เพียงแต่ว่ามาตรการช้อปดีมีคืนต้องเป็นคนที่มีภาระภาษีต้องจ่ายถึงได้ประโยชน์จากมาตรการ ซึ่งมีคนอยู่จำนวนไม่กี่ล้านคน ต่างจากมาตรการคนละครึ่งที่มีคนได้สิทธิ์ในเฟส 3 ประมาณ 28 ล้านคน และจะได้รับข้อความให้ยืนยันคนละครึ่งเฟส 4 ต่อไป” นายพรชัย กล่าว

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด