svasdssvasds

พรุ่งนี้! ไข่ไก่ขึ้นราคา 20 สตางค์/ฟอง เป็น 6 บาท/แผง

พรุ่งนี้! ไข่ไก่ขึ้นราคา 20 สตางค์/ฟอง เป็น 6 บาท/แผง

"สมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไทย" ประกาศ ปรับขึ้นราคา 20 สตางค์/ฟอง คิดเป็น 6 บาท/แผง หลังไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม ปรับราคา 3 บาท/ฟอง ด้าน "บมจ.กรุงไทยอาหาร" แจ้งปรับราคาอาหารสัตว์ใหม่ 6-9 บาท/กก. มีผล พร้อมกัน ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2565 สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ แจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ส่งผลให้วันที่ 10 ม.ค. 2565 ราคาแนะนำไข่ไก่คละอยู่ที่ฟองละ 3 บาท และจากการปรับราคาขึ้นมาใหม่ นั้น ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากสมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไทยแล้ว

แหล่งข่าวจากสมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไทย เผยว่า ไข่ไก่ปรับราคาขึ้น 20 สตางค์/ฟอง (6 บาท/แผง) จะมีผลในวันจันทร์ที่ 10 ม.ค. 2565 นั้น ได้มีการสำรวจการรับซื้อไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ รับซื้อ 3 บาท/ฟอง  ส่วน สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด ราคา 3 บาท/ฟอง ส่วน ร่วมมิตร (สุทธิสาร) รับซื้อ 2.90 บาทต่อฟอง ส่วนสหกรณ์ ชมรม สมาคมอื่นๆ ยังไม่ทราบข้อมูล

แหล่งข่าวผู้เลี้ยงไก่ไข่ กล่าวว่า บมจ.กรุงไทยอาหาร แจ้งการปรับราคาอาหารสัตว์ใหม่ จะเริ่มในวันที่ 10 ม.ค. 2565 อาทิ หัวอาหารไก่ไข่​ สุกร​ เป็ด​ขึ้น +9 บาท/กก. ราคาอาหารสัตว์สุกร ลูกโค โคเนื้อ แพ ขึ้น ปรับใหม่ 6 บาท/กก.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Photo by cottonbro from Pexels

related