svasdssvasds

ศูนย์ EOC กทม. 50 เขต เร่งรับผู้ป่วยโควิด-19 เข้าสู่การรักษาไม่ให้มีตกค้าง

ศูนย์ EOC กทม. 50 เขต เร่งรับผู้ป่วยโควิด-19 เข้าสู่การรักษาไม่ให้มีตกค้าง

กทม.เร่งประสานงานทุกภาคส่วนเพื่อบูรณาการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ให้เข้าสู่ระบบการรักษาที่รวดเร็วและเหมาะสมกับระดับอาการ โดยไม่มีผู้ป่วยตกค้างในระบบ

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในขณะนี้กรุงเทพมหานครได้เร่งประสานงานทุกภาคส่วนเพื่อบูรณาการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้เข้าสู่ระบบการรักษาที่รวดเร็วและเหมาะสมกับระดับอาการของผู้ป่วย

ซึ่งจากข้อมูลการรายงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำนักงานเขต (Emergency Operation Center : EOC) 50 เขต สามารถนำผู้ป่วยเข้าสู่การรักษา ทั้ง การทำ Home Isolation (HI) และศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ Community Isolation (CI)

เมื่อวันที่(11 ม.ค.) มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในกรุงเทพฯ 593 ราย สามารถเข้าสู่ระบบการรักษาได้ตามระดับอาการทั้งหมด โดยไม่มีผู้ป่วยตกค้างในระบบ

ศูนย์ EOC กทม. 50 เขต เร่งรับผู้ป่วยโควิด-19 เข้าสู่การรักษาไม่ให้มีตกค้าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

นอกจากนี้ สำนักอนามัย กทม. ได้จัดประชุมศูนย์ EOCทั้ง 50 เขต เพื่อให้ได้ทราบแนวทางการรับและดูแลผู้ป่วยเข้าสู่ HI และ CI ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพิ่มประสิทธิภาพการรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่กทม.

ศูนย์ EOC กทม. 50 เขต เร่งรับผู้ป่วยโควิด-19 เข้าสู่การรักษาไม่ให้มีตกค้าง

ทั้งนี้ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการรับส่งผู้ป่วยให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กให้นำเข้าสู่การรักษาทันทีที่ได้รับแจ้ง โดยประสานสำนักการแพทย์เพื่อให้การดูแล ซึ่งสำนักการแพทย์ได้เตรียมพร้อมเตียงผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ไว้แล้ว 123 เตียง

ศูนย์ EOC กทม. 50 เขต เร่งรับผู้ป่วยโควิด-19 เข้าสู่การรักษาไม่ให้มีตกค้าง

สามารถรับผู้ป่วยเด็กได้ทุกระดับอาการ และหากเจ้าหน้าที่ประเมินแล้วผู้ป่วยเด็กมีอาการไม่รุนแรง สามารถเข้ารับการดูแลที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อสำหรับเด็กเกียกกาย ณ เขตดุสิต

สำหรับประชาชนที่ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้วพบว่าติดเชื้อ สามารถโทร.แจ้งที่สายด่วนสปสช. โทร. 1330 หรือศูนย์เอราวัณ 1669 หรือ ไลน์ @BKKCOVID19CONNECT

ศูนย์ EOC กทม. 50 เขต เร่งรับผู้ป่วยโควิด-19 เข้าสู่การรักษาไม่ให้มีตกค้าง

ซึ่งจะมีทีมแพทย์คอยให้คำปรึกษา แนะนำให้เข้าระบบการรักษา HI และส่งต่อเข้ารับการรักษา CI และหากมีอาการรุนแรงจะถูกส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลักทันที


 

 

related