Spring News

กสทช.ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก

12 ม.ค. 2565 เวลา 9:24 น. 36

กสทช.ได้รับรางวัล รัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 หน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก จากผลงานโครงการระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชนและผู้รับบริการทุกภาคส่วน

การมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 Digital Government Awards 2021 
ทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทร
คมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการ
เป็นหลัก จากการผลงาน โครงการระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชนและ
ผู้รับบริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ