svasdssvasds

สธ. เผย ผู้ติดเชื้อกทม. พุ่งสูงขึ้น กระจายในทุกเขต

สธ. เผย ผู้ติดเชื้อกทม. พุ่งสูงขึ้น กระจายในทุกเขต

กระทรวงสาธารณสุข เผย กทม. พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงขึ้น พบได้ทุกช่วงวัย กระจายในทุกเขต ของกทม. ชี้พื้นที่เสี่ยงสูงคือ ร้านอาหารกึ่งผับบาร์ และหอพักที่แออัด

วันที่ 13 ม.ค. 65 ที่ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์  ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ระบุถึงสถานการณ์โควิด-19 ในกรุงเทพมหานคร ว่า หลังปีใหม่มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น โดยในวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 989 ราย เสียชีวิต 3 ราย 

ตอนนี้ ปัจจัยการระบาด ได้กระจายไปในทุกกลุ่มอายุในทุกพื้นที่กทม. โดยกลุ่มเสี่ยงที่พบผู้ติดเชื้อเยอะ คือ ร้านอาหารกึ่งผับ  หอพักมีลักษณะแออัด เช่น แฟลตตำรวจ หอพักนักศึกษา จึงเน้นย้ำให้ประชาชนเลี้ยงพื้นที่เสี่ยง หากจำเป็นต้องอยู่ ต้องระมัดระวังตัวเองตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข และพบว่า มีการร้องเรียนจากประชาชนพบร้านอาหารกึ่งผับเปิดเกินเวลา โดนร้านอาหารประเภทนี้มีจุดที่น่ากังวลคือ ผู้ประกอบการจะทำความสะอาดเฉพาะพื้นผิวสัมผัส แต่อาจจะละเลยการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเคยมีรายงานว่า ภายในเครื่องปรับอากาศ พบมีการปนเปื้อนเชื้อไวรัสในระบบระบายอากาศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้สังเกตอาการตนเองและตรวจหาเชื้อ ATK สม่ำเสมอ โดยจำนวนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับวัคซีนสูงถึงร้อยละ 60 

ส่วน ผลการสอบสวนการระบาดในกทม. คือกลุ่มร้านอาหารกึ่งปิดที่ปรับจากร้านอาหารประเภท พับ บาร์ ประมาณกลุ่มละ 5 รายขึ้นไป กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เริ่มมีรายงานได้รับเชื้อจากชุมชนและคนใกล้ชิดเพิ่มขึ้น จำนวน 47 ราย และกลุ่มผู้ที่มีประวัติผู้ป่วยยืนยัน

ขอความร่วมมือประชาชน งดเข้าสถานที่เสี่ยง ที่มีการระบายอากาศไม่ดี หรือสถานที่แออัด ชะลอการเดินทาง หากกลับจากต่างจังหวัดให้เฝ้าสังเกตอาการตนเองอย่างน้อย 14 วัน  หากมีอาการ ให้ตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATk  ผลเป็นบวก ให้โทรสายด่วน 1330 สปสช. และให้ประชาชนเร่งไปฉีดวัคซีน นายแพทย์สุทัศน์กล่าว

สำหรับ สถานประกอบการ ให้ปฏิบัติมาตรการCovid Free Setting อย่างเคร่งครัด หากพบผู้ติดเชื้อให้ทำ Bubble and seal ในโรงงาน

related