ดราม่า สวทช. งดรับเด็กเข้าโครงการอัจฉริยภาพ อ้าง งบไม่พอ ล่าสุดชี้แจงแล้ว

21 ม.ค. 2565 เวลา 1:15 น. 1.3k

ดราม่า สวทช. งดรับเด็กเข้าโครงการอัจฉริยภาพ อ้าง งบไม่พอ ล่าสุดชี้แจงแล้ว เป็นเพียงการชะลอกิจกรรมการเข้าค่าย เพื่อค้นหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรับทุน

กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์บนโลกโซเชียล หลัง สวทช. ประกาศงดรับสมัครโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 25 เนื่องจากได้งบประมาณจัดสรรมาไม่เพียงพอ 

ดราม่า สวทช. งดรับเด็กเข้าโครงการอัจฉริยภาพ  อ้าง งบไม่พอ ล่าสุดชี้แจงแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ล่าสุดวันที่ 20 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ได้ออกแถลงการณ์ เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ตามที่ได้มีการลงประกาศไม่เปิดรับสมัครโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน Junior Science Talent Project (JSTP) รุ่นที่ 25 ทาง Facebook ของโครงการ JSTP สวทช. ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ผู้ที่จะรับทุน JSTP (ระยะยาว) สำหรับปีการศึกษา 2565 ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ได้รับคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 10 คน โดยจะเริ่มรับทุน JSTP ในปีการศึกษา 2565 ส่วนที่ประกาศว่าไม่เปิดรับสมัครเป็นเพียงการชะลอกิจกรรมการเข้าค่าย (เรียกว่าค่าย JSTP ระยะสั้น) เพื่อค้นหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรับทุน JSTP (ระยะยาว) ในปีการศึกษา 2566 เนื่องจากสถานการณ์งบประมาณ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สวทช. จึงพิจารณาทบทวนแนวทางในการดำเนินการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันในการรับสมัครคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมรับทุน JSTP รุ่นที่ 25 ที่จะเริ่มรับทุนในปีการศึกษา 2566 ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

สวทช. ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในกิจกรรมการพัฒนาเยาวชนผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. ยังคงยึดมั่นในภารกิจส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเยาวชนไทยที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ดราม่า สวทช. งดรับเด็กเข้าโครงการอัจฉริยภาพ  อ้าง งบไม่พอ ล่าสุดชี้แจงแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ