svasdssvasds

นิด้าโพล อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ชัชชาติยืนหนึ่ง อัศวินขึ้นที่สอง

นิด้าโพล อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ชัชชาติยืนหนึ่ง อัศวินขึ้นที่สอง

นิด้าโพล อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 10 ชัชชาติคะแนนยังนำโด่ง อัศวินขึ้นมาอยู่อันดับที่ 2 สุชัชวีร์ ตกไปอยู่อันดับ 3

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 10” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพฯ กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,324 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม.คร้ังที่10

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample)ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0 เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 มีผลสำรวจดังนี้

“อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 10”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผลสำรวจ “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 10”

อันดับที่ 1 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 37.24 %

อันดับที่ 2 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 12.09 %

อันดับ 3 สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 11.03 %

อันดับ 4 ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 8.31 %

อันดับ 5 วิโรจน์ ลักขณาอดิศร 8.08 %  

อันดับ 6 ไม่เลือกใคร (Vote No)

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยังคงเป็นอันดับที่ 1 ผลโหวตล่าสุด 37.24 %

อันดับ 7 ยังไม่ตัดสินใจ 5.59 %  

อันดับ 8 รสนา โตสิตระกูล 3.55 %

อันดับ 9 จะไม่ไปลงคะแนนเลือกตั้ง 1.96 %

อันดับ 10 สกลธี ภัททิยกุล 1.81 %

อันดับ 11 ผู้สมัครจากพรรคกล้า 1.51 %

อันดับ 12 ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ 1.28 %

นิด้าโพล “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 10”

“อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 10”

ที่มา นิด้าโพล “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 10”

related