svasdssvasds

ชัชชาติ VS สุชัชวีร์ นิด้าโพล อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 1 -8

ชัชชาติ VS สุชัชวีร์ นิด้าโพล อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 1 -8

ผลสำรวจนิด้าโพล อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 1 - 8 ระหว่าง ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ กับ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

นิด้าโพล ได้ทำการสำรวจเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค. 64 เป็นต้นมา โดยครั้งล่าสุดคือครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยชื่อของ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ก็ยังคือเป็นอันดับ 1 ติดต่อกัน ตั้งแต่ครั้งที่ 4 จนถึงครั้งที่ 8

และล่าสุดจากการที่พรรคประชาธิปัตย์ได้เปิดตัว สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือ ดร.เอ้ เป็นผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม.อย่างเป็นทางการ ซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่า จากกรณีดังกล่าว กระแสการตอบรับจะเป็นเช่นใด

ส่วนผลสำรวจของนิด้าโพล  อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 1 - 8 ก่อนที่สุชัชวีร์จะเข้าสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ มีดังต่อไปนี้  

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คนกรุงอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 1

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2

คแนน 22.43 %

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อันดับ 8

คะแนน 3.35 %  

คนกรุงอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 2

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2  

คะแนน 24.77 %

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อันดับ 10

คแนน 1.59 %

คนกรุงอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 3

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2

คะแนน 23.84 %

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อันดับ 8

คะแนน 2.05 %

คนกรุงอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 4

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2

คะแนน 26.16 %

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อันดับ 9

คะแนน 1.37 %

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

คนกรุงอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 5

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 1

คะแนน 27.71 %

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อันดับ 9

คะแนน 1.67 %

คนกรุงอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 6

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 1

คะแนน 29.74 %

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อันดับ 6

คะแนน 3.26 %

คนกรุงอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 7

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 1

คะแนน 33.18 %

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อันดับ 7

คะแนน 4.09 %

คนกรุงอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 8

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 1

คะแนน 34.37 %

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อันดับ 7

คะแนน 4.86 %

ผลสำรวจนิด้าโพล อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 1 - 8 ระหว่าง ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ กับ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ที่มา นิด้าโพล : อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 1 - 8  ระหว่างวันที่ 7 มี.ค. – 5 ธ.ค. 64

 

related