svasdssvasds

นิด้าโพล เผย ชัชชาติยืน 1 คะแนนสุชัชวีร์ พุ่ง หลังลงผู้ว่าฯ กทม. ประชาธิปัตย์

นิด้าโพล เผย ชัชชาติยืน 1 คะแนนสุชัชวีร์ พุ่ง หลังลงผู้ว่าฯ กทม. ประชาธิปัตย์

ผลสำรวจ “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 9” ชัชชาติ ยังอันดับ 1 ส่วนสุชัชวีร์ ความนิยมพุ่ง จากอันดับ 7 ในสำรวจครั้งก่อน เป็นอันดับ 2 หลังประกาศลงผู้ว่าในนามพรรประชาธิปัตย์

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 9”

ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,317 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 9

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย  (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 97.0 โดยมีผลสำรวจดังนี้

ผลสำรวจ “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 9”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผลสำรวจ “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 9”

อันดับ 1 ร้อยละ 38.80 ระบุว่าเป็น ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

อันดับ 2 ร้อยละ 13.06 ระบุว่าเป็น สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

อันดับ 3 ร้อยละ 11.85 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ

อันดับ 4 ร้อยละ 10.25 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

อันดับ 5 ร้อยละ 4.94 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)

อันดับ 6 ร้อยละ 4.71 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล

อันดับ 7 ร้อยละ 4.10 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย

อันดับ 8 ร้อยละ 3.26 ระบุว่าเป็น รสนา โตสิตระกูล

อันดับ 9 ร้อยละ 2.96 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ

อันดับ 10 ร้อยละ 2.35 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

อันดับ 11 ร้อยละ 1.90 ระบุว่าเป็น สกลธี ภัททิยกุล

อันดับ 12 ร้อยละ 1.82 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคกล้า ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย นางนวลพรรณ (มาดามแป้ง) ล่ำซำ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน และผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทย

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ชัชชาติ คะแนนเพิ่ม สุชัชวีร์ คะแนนพุ่ง 

จากการสำรวจครั้งนี้ พบว่า ความนิยมของ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ พุ่งสูงกว่าครั้งก่อนเกือบ 10 % โดยในการสำรวจ "อยากใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 8 สุชัชวีร์ อยู่อันดับที่ 7 ได้ 4.86 % แต่พอประกาศลงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในนามพรรคประชาธิปัตย์ ในการสำรวจ ครั้งที่ 9 ก็ได้คะแนน 13.06 % ขึ้นมาอยชู่อันดับที่ 2

ส่วน ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ที่ครองแชมป์มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การสำรวจครั้งที่ 4 จนถึงครั้งที่ 9 ซึ่งเป็นการสำรวจล่าสุด คะแนนก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน จาก 34.37 % ในการสำรวจครั้งที่ 8 ก็เพิ่มขึ้นเป็น 38.80 %

บุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)

ที่มา นิด้าโพล : “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 9”

 

related