svasdssvasds

พุ่งไม่หยุด!โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 14,900 ราย เสียชีวิต 26 ราย

พุ่งไม่หยุด!โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 14,900 ราย เสียชีวิต 26 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (14 ก.พ. 65) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,900 ราย ติดเชื้อสะสม 2,608,227 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 26  ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 22,462 ราย และผลตรวจจาก ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 7,687 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 14 ก.พ. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,900ราย

• ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 192 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 2,608,227 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 26 ราย

• เสียชีวิตสะสม 22,462 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 9,810 ราย

• กำลังรักษา 129,933 ราย

• ฉีดวัคซีน 42,825 ราย

• ฉีดวัคซีนสะสม 120,055,806 ราย

• ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 7,687 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 515,392 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 16.63%

พุ่งไม่หยุด!โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 14,900 ราย เสียชีวิต 26 ราย

related