svasdssvasds

เช็กเลย จุดฉีดวัคซีนเด็ก ไฟเซอร์ฝาส้ม ทั้งวอล์คอิน-ลงทะเบียนจองคิว

เช็กเลย จุดฉีดวัคซีนเด็ก ไฟเซอร์ฝาส้ม ทั้งวอล์คอิน-ลงทะเบียนจองคิว

ข่าวดีสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี รวมจุดฉีดวัคซีนเด็ก ไฟเซอร์ฝาส้ม ทั้งวอล์คอิน-ลงทะเบียนจองคิว ในเขต กทม. และ ต่างจังหวัด มีที่ไหนบ้างเช็กเลย

เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี เป็น ที่กำลังรอรับวัคซีนป้องกันโควิด ไฟเซอร์ฝาสีส้ม ซึ่งมีโรงพยาบาล หรือ ศูนย์ฉีดวัคซีนหลายแห่งที่เปิดให้พ่อแม่ผู้ปกครองพาบุตรหลานเข้ารับการบริการฉีดวัคซีนแบบวอค์คอิน (walk in) และการลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าได้ทั้งในเขตกทม.และต่างจังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กทม. เปิดลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ฝาสีส้ม สำหรับเด็กที่มีอายุ 5-11 ปี เพิ่ม

อายุเป้าหมายที่ฉีด 

-เด็กที่มีอายุ 5 ปีบริบูรณ์ จนถึงอายุ 11 ปี 11 เดือน 29 วัน

ขนาดการใช้วัคซีน

-ลดลงเหลือ 1 ใน 3 (10 ไมโครกรัม) ของผู้มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ด้วยการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อ จำนวน 2 เข็ม ห่างกัน 8 สัปดาห์

กรณีเด็กที่เคยติดโควิด-19 มาแล้ว จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพียงหนึ่งเข็ม โดยเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน เมื่อหายดีแล้ว การฉีดวัคซีนจะต้องได้รับการยินยอมและอนุญาตจากผู้ปกครอง

สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 21-25 ก.พ.65 โดยกดลงข้อมูลได้ที่ลิงค์ https://childrenpfizer.rajanukul.go.th/ นัดช่วงเวลา 14.00-15.00 น. เท่านั้น ในวันฉีดวัคซีนให้ผู้ปกครองเข้าไปในศูนย์วัคซีนสถาบันราชานุกูลได้ 1 คน

สถานที่ให้บริการ 

-อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ ชั้น 3 สถาบันราชานุกูล ถ.ดินแดง กทม.

เช็กเลย จุดฉีดวัคซีนเด็ก ไฟเซอร์ฝาส้ม ทั้งวอล์คอิน-ลงทะเบียนจองคิว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ เขตบางแค กทม. เปิดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (ไฟเซอร์) สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปีแบบ Walk In ตั้งแต่วันที่ 2-28 ก.พ.65 เวลา 08.30-15.00 น. ณ หน่วยฉีดวัคซีน ชั้น 3 อาคารภูมิพิพัฒน์ 

-สำหรับเด็กที่มีโรคประจำตัว

-เด็กที่มีการศึกษานอกระบบโรงเรียน

โปรดเตรียมบัตรประชาชนเด็กหรือสำเนาสูติบัตร เว้นระยะห่างการฉีดวัคซีน 8 สัปดาห์ขึ้นไป โดยสอบถามรายละเอียดสแกนคิวอาร์โค้ดได้จากภาพด้านล่างนี้ 

เช็กเลย จุดฉีดวัคซีนเด็ก ไฟเซอร์ฝาส้ม ทั้งวอล์คอิน-ลงทะเบียนจองคิว

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี  เปิดให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคโดยจะได้รับเป็นวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม

เงื่อนไขการให้บริการ

-อายุตั้งแต่ 5-11 ปี 11 เดือน 29 วัน

-เฉพาะ 7 กลุ่มโรค 

-จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้มสำหรับเด็ก

-ทุกรายจะได้รับการประเมินและตรวจร่างกายก่อนได้รับวัคซีน

-สำหรับกลุ่มเด็กทั่วไปที่ไม่มีโรคประจำตัว ทางโรงพยาบาลจะจัดหน่วยให้บริการฉีดในสถานศึกษา โดยแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนกับสถานศึกษาที่บุตรหลานของท่านศึกษาอยู่

วัน เวลา สถานที่ให้บริการ  

ทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดี เวลา 9.00-14.00 น. โดยแจ้งความประสงค์ที่จุดคัดกรอง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา รพ.พระนารายณ์มหาราช 

ติดต่อสอบถามได้ที่ 036785444 ต่อ 3433 (OPD กุมารเวชกรรม) 

เช็กเลย จุดฉีดวัคซีนเด็ก ไฟเซอร์ฝาส้ม ทั้งวอล์คอิน-ลงทะเบียนจองคิว

 

โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Covid19 (Walk in) เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 06:30 น. ช่วงเวลาทำการ 8:30 น. - 15:30 น. สำหรับเด็ก อายุ 5 - 11 ปี เป็น ไฟเซอร์ฝาสีส้ม สำหรับนักเรียน ชั้น ป.5 ที่แจ้งรายชื่อไว้กับโรงเรียน ในเขต อ.กบินทร์บุรี ดังนี้

-วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565 วันละ 500 คน ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน หอประชุมที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี

ส่วนผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 สามารถเข้ารับการฉีดได้ หลังเข้ารับการรักษา อย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป

โปรดเตรียมปากกาของตนเองมาด้วยทุกครั้ง สอบถามเพิ่มเติมโทร 093-1017626 (ในวันและเวลาราชการ)

เช็กเลย จุดฉีดวัคซีนเด็ก ไฟเซอร์ฝาส้ม ทั้งวอล์คอิน-ลงทะเบียนจองคิว

โรงพยาบาลขอนแก่น  ประกาศเปิดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม ให้กับเด็กนักเรียนอายุ 5 ปี ไม่เกิน 12 ปี จากโรงเรียนต่าง ๆ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ดังนี้ 

1.วันที่ 22 ก.พ.65 เวลา 10.00-11.00 น.

-รร.พัฒนาเด็ก

-รร.พัฒนาเด็กประชาสโมสร

-รร.การศึกษาคนตาบอดขอนแก่น

-รร.เทศบาลบ้านหนองแวง

-รร.เทศบาลคุ้มหนองคู

2.วันที่ 22 ก.พ.65 เวลา 11.00-12.00 น.

-รร.เทศบาลบ้านตูม

-รร.เทศบาลโนนทัน

-รร.เทศบาลวัดกลาง

3.วันที่ 22 ก.พ.65 เวลา 13.00-14.00 น.

-รร.บ้านพร้อมบุญ 

-รร.ขอนแก่นคริสเตียน

-รร.พระกุมารเยซูขอนแก่น

4.วันที่ 22 ก.พ.65 เวลา 14.00-15.30 น.

-รร.กัลยาณีวิทยา

-รร.เทศบาลสามเหลี่ยม

-รร.เทศบาลศรีฐาน

-รร.เทศบาลโนนชัย

-รร.เทศบาลหนองใหญ่

-รร.สาธิตเทศบาลนครขอนแก่น

5.วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00-12.00 น.

-รร.เทศบาลสวนสนุก

6.วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-14.00 น.

-รร.มณีอนุสรณ์ศึกษา

-รร.มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7.วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00-15.30 น.

-รร.ดรุณาลัย

-รร.สองภาษากรประภาภัทร

-รร.ปองทิพาศึกษา

-รร.อนุบาลลูกหลวง

-รร.สุขฤทัยขอนแก่น

-รร.อนุบาลเอกศึกษา

-รร.อนุบาลตั้งใจ 

เช็กเลย จุดฉีดวัคซีนเด็ก ไฟเซอร์ฝาส้ม ทั้งวอล์คอิน-ลงทะเบียนจองคิว

related