svasdssvasds

คนละครึ่งเฟส 4 คลังเตือน! เงินเฟส 3 เร่งใช้ให้หมด ไม่งั้นโดนตัดสิทธิ

คนละครึ่งเฟส 4 คลังเตือน! เงินเฟส 3 เร่งใช้ให้หมด ไม่งั้นโดนตัดสิทธิ

คนละครึ่งเฟส 4 คลังเตือน! เงินเฟสเก่าเร่งใช้ให้หมด ไม่งั้นโดนตัดสิทธิภายในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.59 น. พบมีผู้ลงทะเบียนเฟสเก่าที่ยังไม่ใช้จ่ายกว่า 3 ล้านราย

คนละครึ่งเฟส 4 คลังเตือน! เงินเฟส 3 เร่งใช้ให้หมด ไม่งั้นโดนตัดสิทธิ

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 

อิงข้อมูลผู้ลงทะเบียนสะสม ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 พบมีผู้ใช้สิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 กลุ่มเดิม จำนวน 24.83 ล้านราย และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนทั่วไป หรือกลุ่มใหม่ จำนวน 6.26 แสนราย 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

คนละครึ่งเฟส 4 คลังเตือน! เงินเฟส 3 เร่งใช้ให้หมด ไม่งั้นโดนตัดสิทธิ

โดยมีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งเฟส 4 แล้ว จำนวน 25.65 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 26.35 ล้านราย จึงขอเน้นย้ำให้ให้ประชาชนกลุ่มเดิมที่เคยรับสิทธิในระยะที่ 3 รีบใช้สิทธิโครงการภายในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.59 น. 

 

คนละครึ่งเฟส 4 คลังเตือน! เงินเฟส 3 เร่งใช้ให้หมด ไม่งั้นโดนตัดสิทธิ

ซึ่งขณะนี้มีประชาชนกลุ่มเดิมฯ ที่ยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิจำนวนกว่า 3 ล้านราย จึงขอให้รีบดำเนินการ เนื่องจากหากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 นั่นเอง

 

 

related