svasdssvasds

โควิดวันนี้ 8 มี.ค. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 18,943 ราย เสียชีวิต 69 ราย

โควิดวันนี้ 8 มี.ค. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 18,943 ราย เสียชีวิต 69 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (8 มี.ค. 65) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,943 ราย ติดเชื้อสะสม 3,066,800 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 69  ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 23,369 ราย และผลตรวจจาก ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 19,622 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 8 มี.ค. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,943 ราย
• ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 66 ราย
• ติดเชื้อสะสมทะลุ 3,066,800 ราย
• เสียชีวิตเพิ่ม 69 ราย
• เสียชีวิตสะสม 23,369 ราย
• หายป่วยเพิ่ม 25,005 ราย
• กำลังรักษา 224,328 ราย
• ฉีดวัคซีนสะสม 124,328,055 ราย
• ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 19,622 ราย
• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 954,541 ราย
• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 27.23%

โควิดวันนี้ 8 มี.ค. 65

related