svasdssvasds

โควิดวันนี้ (9 มี.ค. 65) ติดเชื้อเพิ่ม 22,073 ราย เสียชีวิต 69 ราย

โควิดวันนี้ (9 มี.ค. 65) ติดเชื้อเพิ่ม 22,073 ราย เสียชีวิต 69 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (9 มี.ค. 65) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 22,073 ราย ติดเชื้อสะสม 3,088,873 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 69  ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 23,438 ราย และผลตรวจจาก ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 31,890 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 9 มี.ค. 65  

 

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 22,073 ราย

• ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 92 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 3,088,873 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 69 ราย

• เสียชีวิตสะสม 23,438 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 24,747 ราย

• กำลังรักษา 221,585 ราย

• ฉีดวัคซีนสะสม 124,328,055 ราย

• ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 31,890 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 986,431 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 27.23%

related