svasdssvasds

โควิดวันนี้ 10 มี.ค. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 23,512 ราย เสียชีวิต 74 ราย

โควิดวันนี้ 10 มี.ค. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 23,512 ราย เสียชีวิต 74 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (10 มี.ค. 65) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 22,984 ราย ติดเชื้อสะสม 3,111,857 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 74  ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 23,512 ราย และผลตรวจจาก ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 49,494 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 10 มี.ค. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 22,984 ราย

• ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 47 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 3,111,857 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 74 ราย

• เสียชีวิตสะสม 23,512 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 24,161 ราย

• กำลังรักษา 220,334 ราย

• ฉีดวัคซีนสะสม 124,328,055 ราย

• ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 49,494 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 1,035,925 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 49.11%

โควิดวันนี้ 10 มี.ค. 65

related