svasdssvasds

สวนดุสิตโพล เผยผสำรวจ คนไทยเกือบ 54 % กังวลเกี่ยวกับสงครามรัสเซีย - ยูเครน

สวนดุสิตโพล เผยผสำรวจ คนไทยเกือบ 54 % กังวลเกี่ยวกับสงครามรัสเซีย - ยูเครน

ผลสำรวจของ สวนดุสิตโพล เรื่อง “คนไทยคิดอย่างไร ? กับ สงคราม รัสเซีย-ยูเครน” โดยคนไทย 53.81 % รู้สึกกังวลเกี่ยวกับสงครามรัสเซีย – ยูเครน ?

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง คนไทยคิดอย่างไร ? กับ สงครามรัสเซีย-ยูเครน โดยมีผลสำรวจดังนี้

1. ประชาชนสนใจติดตามข่าวสารสงครามรัสเซีย - ยูเครน หรือไม่ ?

อันดับ 1 ค่อนข้างสนใจ 52.40 %

อันดับ 2 สนใจมาก 30.71 %

อันดับ 3 ไม่ค่อยสนใจ 13.04 %

อันดับ 4 ไม่สนใจ 3.85 %

สวนดุสิตโพล : คนไทยคิดอย่างไร? กับ สงคราม รัสเซีย-ยูเครน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2. ประชาชนสนใจติดตามข่าวสงครามรัสเซีย - ยูเครน จากสื่อใด ?

อันดับ 1 สื่อโซเชียล (ไลน์ , เฟซบุ๊ก , ทวิสเตอร์ , ยูทูบ ฯลฯ) 84.89 %

อันดับ 2 โทรทัศน์ 59.40 %

อันดับ 3 เว็บไซต์สำนักข่าว 34.36 %

3. ประชาชนรู้สึกกังวลเกี่ยวกับสงครามรัสเซีย - ยูเครน หรือไม่ ?

อันดับ 1 ค่อนข้างกังวล 53.81 %

อันดับ 2 กังวลมาก 21.34 %

อันดับ 3 ไม่ค่อยกังวล 19.95 %

อันดับ 4 ไม่กังวล 4.90 %

4. ประชาคิดว่า สงครามรัสเซีย - ยูเครน จะส่งผลกระทบอะไรบ้างกับประเทศไทย ?

อันดับ 1 น้ำมันแพงขึ้น 88.32 %

อันดับ 2 ค่าครองชีพสูงขึ้น สินค้าแพง 63.39 %

อันดับ 3 ราคาทองคำผันผวน 51.19 %

สวนดุสิตโพล : คนไทยคิดอย่างไร? กับ สงคราม รัสเซีย-ยูเครน

5. ประชาชนคิดว่า ประเทศไทยควรมีบทบาทต่อสงคราม รัสเซีย - ยูเครน อย่างไร ?

อันดับ 1 ควรมีการเตรียมความพร้อมรับมือจากผลกระทบที่เกิดขึ้น 75.40 %

อันดับ 2 แสดงความห่วงใยต่อผู้ที่กำลังตกอยู่ในภาวะสงคราม 66.78 %

อันดับ 3 วางตัวให้เหมาะสม เป็นกลาง 56.33 %

6. ประชาชนคิดว่า ทางออกของรัสเซีย - ยูเครน ควรทำอย่างไร ?

อันดับ 1 ผู้นำของทั้ง 2 ประเทศ ควรเจรจาตกลงกันอีกครั้ง 57.46 %

อันดับ 2 ถอยกันคนละก้าว 53.93 %

อันดับ 3 แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี ไม่ใช้ความรุนแรง 52.69 %

7. ประชาชนคิดเห็นอย่างไร กรณีประเทศไทยได้เข้าร่วมโหวตเห็นด้วยให้รัสเซียถอยทัพจากยูเครน ?

อันดับ 1 อยากให้สงครามจบลงโดยเร็ว 56.59 %

อันดับ 2 เหมาะสม เป็นไปตามหลักมนุษยธรรม 51.46 %

อันดับ 3 เป็นการแสดงบทบาทที่ดีในเวทีโลก 50.40 %

สวนดุสิตโพล : คนไทยคิดอย่างไร? กับ สงคราม รัสเซีย-ยูเครน

ที่มา สวนดุสิตโพล : คนไทยคิดอย่างไร? กับ สงคราม รัสเซีย-ยูเครน

related