svasdssvasds

ฟินแลนด์ครองแชมป์ ประเทศที่มีความสุขทีสุดในโลกปี 2022

ฟินแลนด์ครองแชมป์ ประเทศที่มีความสุขทีสุดในโลกปี 2022

ฟินแลนด์ ครองแชมป์ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก จากผลสำรวจของ World Happiness Report โดย 10 อันดับแรก มาจากประเทศที่มีอุณหภูมิหนาวเย็นทั้งหมด หรือ ยิ่งหนาว ยิ่งมีสุขเยอะ

จากรายงาน 10 ปีที่ผ่านมาของ World Happiness Report ซึ่งเผยแพร่รายงานที่ทำร่วมกับ Gallup World Poll จัดอันดับสำรวจผู้คนในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก โดยประเมินคุณภาพชีวิตของผู้คนในประเทศ เพื่อค้นหาและได้ข้อสรุปว่าประเทศไหนประชากรมีความสุขที่สุดจากรายชื่อประเทศทั้งหมดพบว่า กลุ่มประเทศในยุโรปเหมา 8 จาก 10 อันดับแรกของตาราง ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก แม้ว่าโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อความคิดและความรู้สึกของประชากรโลกต่อความพึงพอใจใจชีวิตก็ตาม แต่ก็มีประเทศหน้าใหม่ที่เข้ามาอยู่ใน 10 อันดับแรก ได้ในปีนี้ ได้แก่ อิสราเอลและลักเซมเบิร์ก 

อันดับรายชื่อประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกตามการจัดอันดับของ World Happiness Report

ฟินแลนด์ และกลุ่มประเทศนอร์ดิกเกาะกลุ่มหัวตารางแชมป์ ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ต่อเนื่องกัน ซึ่งเกณฑ์พิจารณาภาพรวมเพื่อให้คะแนน ดังนี้ 

อันดับรายชื่อประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกโดยแจกแจงคะแนนตามเกณฑ์ต่างๆ จาก World Happiness Report

  • ความเอื้ออาทร 
  • การรับรู้ถึงความเห็นอกเห็นใจ 
  • เสรีภาพในการตัดสินใจเลือกชีวิต 
  • การสนับสนุนทางสังคม 
  • และอายุขัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 
ซึ่งคะแนนรวมทั้งหมดอยู่ที่ 10 คะแนน โดย 3 อันดับแรกของประเทศที่มีคะแนนมากที่สุด ได้แก่

  1. ฟินแลนด์ ได้คะแนน 7.821 คะแนน
  2. เดนมาร์ก ได้คะแนน 7.636 คะแนน
  3. ไอซ์แลนด์ 7.557 คะแนน

ส่วน ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 61 จากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 5.891 คะแนน 
อันดับประเทศที่มีความสุขของไทย อยู่ที่ 61 จากผลสำรวจ World Happiness Report

โดยมี สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อยู่ในอันดับที่ 59 ด้วยคะแนนไล่เลี่ยกันที่ 5.935 คะแนน
และ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ อยู่ในอันดับที่ 60 ด้วยคะแนนไล่เลี่ยกันที่ 5.904 คะแนน 

ประเทศที่ขยับไต่อันดับขึ้นมาอยู่ใน ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ที่น่าสนใจได้แก่ ประเทศในยุโรปตะวันออก ได้แก่ บัลแกเรีย โรมาเนีย และเซอร์เบีย ส่วนประเทศที่อันดับร่วงตกไปมากที่สุด ได้แก่ เลบานอน เวเนซุเอลา และอัฟกานิสถาน ซึ่งเป็นประเทศที่มีปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจที่หนักหนา หนักหน่วงมากที่สุดในรอบหลายปี 

ซึ่งน่าสนใจว่า แม้หลังการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ในปี 2564 ที่ผ่านมา แต่คะแนนในด้านความเอื้อเฟื้อเมตตากลับเพิ่มขึ้น เกือบ 25 เปอร์เซ็นต์ ก่อนการเกิดโรคระบาด นั่นอาจเป็นเพราะ การบริจาก อุทิศตนเป็นอาสาสมัคร รวมถึงการที่ผู้คนมีเมตตาต่อกัน แม้จะเป็นคนแปลกหน้าก็ยังช่วยเหลือผู้ที่ตกที่นั่งลำบาก เพื่อให้ชีวิตพวกเขาดีขึ้น สร้างความสุขแก่ผู้ให้และผู้รับ 

ผลวิจัยประจำปีพบว่า "อารมณ์เชิงบวกมีบ่อยขึ้นมากเป็นสองเท่าของอารมณ์เชิงลบ" แม้ท่ามกลางโรคระบาดและความท้าทายต่างๆ ทั้งเรื่องการปรับตัวในการเรียนและหน้าที่การงาน เหมือนคำกล่าวที่ว่าฟ้าหลังฝนย่อมดีกว่าและมีความหวัง

แต่ทั้งนี้ก็มีตัวเลขที่น่ากังวลพบกว่า ประชากรโลกประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ กำลังประสบปัญหาความกังวลและความเศร้าเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่รวบรวมในปี 2560-2563

ประเทศในท้ายตารางคือกลุ่มประเทศที่กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาความขัดแย้ง ยากจน พลเมืองในประเทศตกเป็นเหยื่อจากการทำสงคราม สันติภาพ และการเข้าถึงความเป็นอยู่ที่ดีที่เป็นความมั่นคงพื้นฐานที่มนุษย์ควรได้รับ 

ที่มา
1

related