svasdssvasds

ข่าวปลอม! นักศึกษา ม.เชียงใหม่ ติดโควิดเยอะมาก ทุกพื้นที่เป็นพื้นที่เสี่ยง

ข่าวปลอม! นักศึกษา ม.เชียงใหม่ ติดโควิดเยอะมาก ทุกพื้นที่เป็นพื้นที่เสี่ยง

ข่าวปลอม! จากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่อง จ.เชียงใหม่ พบนักศึกษา ม.เชียงใหม่ ติดเชื้อโควิด 19 จำนวนมาก ทำให้ทุกพื้นที่ของเชียงใหม่เสี่ยงหมดนั้นได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ

ข่าวปลอม! นักศึกษา ม.เชียงใหม่ ติดโควิดเยอะมาก ทุกพื้นที่เป็นพื้นที่เสี่ยง กรณีที่มีการโพสต์ให้ข้อมูลระบุว่า ใครจะมาเชียงใหม่เลื่อนได้เลื่อนก่อน คุณหมอจาก รพ.มหาราชเชียงใหม่ แจ้งเตือนว่ารอบนี้เชื้อแรงของจริง ถึงแม้อายุน้อยก็อาการเยอะ เชียงใหม่น่าจะขึ้นอันดับหนึ่งของการมีผู้ติดเชื้อสูงสุดของประเทศในวันสองวันนี้ เนื่องจากรอบนี้ผู้ติดเชื้อในเชียงใหม่คือ กลุ่มนักศึกษาและคนทำงานทั่วไปที่ไปเที่ยวผับ ดังนั้นจึงมีการปะปนกับคนจำนวนมาก ไม่ใช่แรงงานต่างด้าว ทำให้เชื้อระบาดได้ในวงกว้างนั้น

ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบอีกครั้งและชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ข่าวดังกล่าวเป็นข่าวเก่าตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 ที่ถูกนำมาส่งต่อซ้ำเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด โดยในปัจจุบันการระบาดของโรคโควิด 19 ในจังหวัดเชียงใหม่เริ่มลดลง ไม่พบการระบาดในผับ หรือในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด

เนื้อหาที่น่าสนใจ : 

ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย และวิธีการป้องกันตนเอง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.ddc.moph.go.th หรือโทร. 1422

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ข่าวดังกล่าวเป็นข่าวเก่าเมื่อเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 ที่ถูกนำมาแชร์ซ้ำ ปัจจุบัน การระบาดของโรคโควิด 19 ในจังหวัดเชียงใหม่เริ่มลดลง ไม่พบการระบาดในผับ หรือในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข