svasdssvasds

กองทัพบก เตรียมพร้อม รถบรรทุกทหาร 3,700 คัน หลังรถบรรทุกประท้วง

กองทัพบก เตรียมพร้อม รถบรรทุกทหาร 3,700 คัน หลังรถบรรทุกประท้วง

กองทัพบก สแตนบาย รถบรรทุกทหาร 3,700 คัน เตรียมขานรับคำสั่งรัฐบาล หลังผู้ประกอบการรถบรรทุกประท้วง ขู่หยุดวิ่งส่งของสิ้นเดือนนี้ เหตุราคาน้ำมันพุ่ง!

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก (ทบ.) เปิดเผยว่า ตามที่ผู้ประกอบการรถบรรทุกบางส่วนเรียกร้องรัฐบาลเรื่องราคาน้ำมัน และระบุว่าจะหยุดการเดินรถขนส่งสินค้าในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งรัฐบาลกำลังบริหารจัดการเรื่องดังกล่าว โดยนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้เตรียมระบบขนส่งรองรับการหยุดเดินรถและให้เหล่าทัพเตรียมการสนับสนุนรถยนต์ทหารเข้าช่วยในการขนส่งอีกทางหนึ่งนั้น

 

ในส่วนของกองทัพบก พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้มอบหมายให้กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก, กรมการขนส่งทหารบก, กองทัพภาค และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้รวบรวมศักยภาพด้านการขนส่งและเตรียมข้อมูลยานยนต์ทางทหารที่สามารถนำมาใช้ในการขนส่งสินค้ารองรับตามนโยบายของรัฐบาล

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งได้หารือถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติในการนำรถยนต์บรรทุกขนาดต่างๆ พร้อมกำลังพลเข้ารับภารกิจ

 

ในขั้นต้นกองทัพบกมีรถยนต์ทหารที่เหมาะสมกับภารกิจด้านการขนส่งทางถนนประมาณ 3,700 คัน แยกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีน้ำหนักบรรทุก 1, 4 และ 8 ตัน ตามลำดับ

ขณะนี้ได้แจ้งให้หน่วยทหารได้ดำเนินการตรวจสภาพยานยนต์และพลขับ รวมทั้งส่วนสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้เกิดความพร้อม ส่วนการปฏิบัติงานจริงคงต้องรอสั่งการจากทางรัฐบาลในลำดับต่อไป

อย่างไรก็ตาม กองทัพบกยินดีให้การสนับสนุนเมื่อรัฐบาลมอบหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้การบริการด้านการขนส่งสินค้าในภาพรวมของประเทศเป็นไปตามระบบ ประชาชนผู้บริโภคไม่ได้รับผลกระทบ อีกทั้งเป็นการนำเอาศักยภาพและยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกมาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนและช่วยแก้ไขปัญหาของส่วนรวมด้วย

รถบรรทุกทหาร 3,700 คัน

รถบรรทุกทหาร 3,700 คัน

รถบรรทุกทหาร 3,700 คัน

รถบรรทุกทหาร 3,700 คัน

รถบรรทุกทหาร 3,700 คัน

related