svasdssvasds

6 สิ่งประชาชนต้องรู้! แบงก์ห้ามคิดดอกเบี้ยเกิน ค่าบริการต้องเป็นธรรม

6 สิ่งประชาชนต้องรู้! แบงก์ห้ามคิดดอกเบี้ยเกิน ค่าบริการต้องเป็นธรรม

ประชาชนควรรู้ไว้ 6 สิ่งแบงก์ห้ามคิดดอกเบี้ยเกิน ค่าบริการต้องเป็นธรรม หลังแบงก์ชาติออกเกณฑ์ใหม่ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการ เบี้ยปรับ ผลิตภัณฑ์บริการการเงินสร้างควาทเหมาะสมและเป็นธรรม

ความรู้เรื่องการเงิน สำคัญกับประชาชน

เรื่องเงินๆ ทองๆ ณ ตอนนี้ใครก็อยากมีกันมากๆ เพราะเศรษฐกิจไม่ดีการมีเงินตุนไว้จำนวนมากย่อมเป็นสิ่งที่ดี คนมีเงินเหลือกินเหลือใช้จะทำให้ชีวิตลำบากน้อยลง ว่าด้วยเรื่องเงินๆ ก็ต้องนึกถึงแบงก์ที่เรามักจะไปฝากเงิน ทำธุรกรรมทางการเงิน กับแบงก์ที่เราไปเป็นลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมีความรู้เรื่องการเงินติดตัวไว้ก็เป็นสิ่งที่ดี วันนี้ #สปริงนิวส์ จะพามารู้จัก 6 สิ่งประชาชนต้องรู้! แบงก์ห้ามคิดดอกเบี้ยเกิน ค่าบริการต้องเป็นธรรม ว่ามีอะไรบ้าง ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

แบงก์ชาติ ออกเกณฑ์ใหม่ดูแลลูกค้าให้เป็นธรรม

โดย ‘ธัญญนิตย์ นิยมการ’ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาให้ข้อมูลว่า  แบงก์ชาติยังคงมุ่งเน้นให้ความสำคัญ ดูแล การบริการทางการเงิน เพื่อสร้างความโปร่งใส เป็นธรรมสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการการเงินแบบสมเหตุสมผล โดยล่าสุดได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแล ให้มีการเปิดเผยข้อมูลดอกเบี้ย ค่าบริการ รวมถึงเบี้ยปรับของผลิตภัณฑ์การเงิน

ความรู้เรื่องการเงินสำคัญมาก

ทั้งนี้เรื่องของแบงก์ห้ามคิดดอกเบี้ยเกิน ค่าบริการต้องเป็นธรรม มีหลักเกณฑ์ใหม่ 6 ประการ ที่ประชาชนต้องรู้ไว้ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ส่อง 6 เกณฑ์ใหม่แบงก์ต้องปฎิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใส่ให้ประชาชน

6 สิ่งต้องรู้ใหม่เกณฑ์การเงิน

1.ใช้ฐานในการคำนวณค่าบริการ เบี้ยปรับที่สมเหตุสมผล

2.สะท้อนต้นทุนจริงจากการให้บริการ ไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน

3.ไม่ผลักภาระให้กับลูกค้า

4.คืนค่าบริการส่วนที่ลูกค้าไม่ได้ใช้ให้

5.ดูแลสื่อสารกับพันธมิตรทางธุรกิจให้ดี

6.เผยข้อมูลดอกเบี้ย ค่าบริการ เบี้ยปรับ ชัดเจนโปร่งใส

 

related