svasdssvasds

ญี่ปุ่น ดัน แผนพัฒนาวัคซีนโควิด เป็นยุทธศาสตร์ชาติ

ญี่ปุ่น ดัน แผนพัฒนาวัคซีนโควิด เป็นยุทธศาสตร์ชาติ

รัฐบาลญี่ปุ่น วางแผนดัน การพัฒนาและผลิตวัคซีนโควิด-19 โดยหน่วยงานรัฐให้กลายเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ หลังจากล้าหลังประเทศอื่น ๆ ที่พัฒนาวัคซีนโควิด-19 ของตัวเองตั้งแต่เริ่มการแพร่ระบาดใหม่ ๆ

รัฐบาลญี่ปุ่น วางเป้า การวิจัยและพัฒนาวัคซีนโคควิด-19 ภายใต้หน่วยงานรัฐ ให้กลายเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ เนื่องจากการล้าหลังประเทศอื่นที่พัฒนาวัคซีนตั้งแต่ช่วงต้นของการแพร่ระบาดของโควิด-19

โดยในช่วงปลาย มี.ค. ที่ผ่านมา ญี่ปุ่นได้ก่อตั้ง "ศูนย์ยุทธศาสตร์ของการวิจัยและพัฒนาวัคซีนขั้นสูงด้านชีวการแพทย์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและตอบสนอง" (Strategic Center of Biomedical Advanced Vaccine Research and Development for Preparedness and Response: SCARDA) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของ "หน่วยงานวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์แห่งประเทศญี่ปุ่น" ( Japan Agency for Medical Research and Development) เพื่อส่งมอบวัคซีนโควิด-19 ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

รัฐบาลยังตั้งเป้าที่จะมีส่วนร่วมในประชาคมระหว่างประเทศด้วยการทำวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตในญี่ปุ่นจำหน่ายในต่างประเทศ

โดยในช่วงเวลาปกติ SCARDA จะให้การสนับสนุนการวิจัยในระยะยาวโดยสถาบันและบริษัทต่าง ๆ แต่เมื่อเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจะให้ทุนอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในระบบสาธารณสุข

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

"เราจะรวบรวมข้อมูลและหลักฐานในช่วงเวลาปกติ และใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลเหล่านี้ในกรณีฉุกเฉินด้านสุขภาพ" เจ้าหน้าที่ SCARDA กล่าว

เจ้าหน้าที่ คาดว่า SCARDA จะมีบทบาทคล้ายกับหน่วยงานวิจัยและพัฒนาขั้นสูงด้านชีวการแพทย์และสถาบันสุขภาพแห่งชาติในสหรัฐอเมริกาในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19

SCARDA แบ่งปันกับสถาบันต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกาถึงความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกันในความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการลงทุนและการมีส่วนร่วมในระยะแรก

"จุดสนใจหลักของเราคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีที่เราสามารถย่นเวลาและทำให้วัคซีนพร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็วหลังจากการฝ่าวงล้อมตาม '100 วันภารกิจ' ของ G-7" เจ้าหน้าที่ SCARDA กล่าว โดยไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบเวลาที่กำหนด

กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมทั้ง 7 ชาติ รวมทั้งญี่ปุ่น ได้กำหนดเป้าหมายที่ทะเยอทะยานเพื่อให้การวินิจฉัย การรักษา และวัคซีนปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะปรับใช้ภายใน 100 วันแรกของภัยคุกคามจากการระบาดใหญ่ในอนาคต โดยการควบคุมนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

กลุ่มเศรษฐกิจ 20 แห่งยังสนับสนุนภารกิจ โดยผู้นำของพวกเขาตกลงที่จะลดวงจรสำหรับการพัฒนาการวินิจฉัย การรักษา และวัคซีนจาก 300 เป็น 100 วันหลังจากการระบุภัยคุกคามจากการระบาดใหญ่ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อถือเป็นโครงการที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับบริษัท เนื่องจากแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะคาดการณ์ว่าไวรัสจะเกิดขึ้นเมื่อใดและมากน้อยเพียงใด

กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐฯ ระบุว่า ผู้สมัครรับวัคซีนส่วนใหญ่ไม่ได้ออกใบอนุญาต และต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่ล้มเหลวจะต้องถูกดูดซับไปด้วย

ส่วนหนึ่งของความพยายามในการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน โรงงานผลิตวัคซีนสำหรับกรณีฉุกเฉินจะทำหน้าที่เป็นโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ยาชีวภาพอื่นๆ ในช่วงเวลาปกติ ตามแผนของรัฐบาลญี่ปุ่น

ด้วยการจัดตั้ง SCARDA รัฐบาลจะสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนของเอกชนโดยตรงโดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา ในเวลาเดียวกัน โดยยังไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ในการซื้อวัคซีนล่วงหน้าที่ประสบความสำเร็จ

รัฐบาลมีแผนที่จะใช้เงิน 51,500 ล้านเยน (1.4 หมื่นล้านบาท) เพื่อเตรียมสถานที่พัฒนาที่สำคัญและจัดสรร 1.504 แสนล้านเยน (2.88 หมื่นล้านบาท) สำหรับการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดต่อในรายการหลักและเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้อง

related