svasdssvasds

ผู้ว่าฯนนทบุรี ออกประกาศ งดเล่นน้ำ-ปาร์ตี้โฟม สงกรานต์ 2565 คุมโควิดระบาด

ผู้ว่าฯนนทบุรี ออกประกาศ งดเล่นน้ำ-ปาร์ตี้โฟม สงกรานต์ 2565 คุมโควิดระบาด

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ออกประกาศมาตรการควบคุมโควิด-19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 งดเล่นน้ำ-ประแป้ง-ปาร์ตี้โฟม

วันที่ 6 เมษายน 2565 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี ออกประกาศ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 69) ครั้งที่ 2 ปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเป็นกรณีเฉพาะรองรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดยสรุปใจความได้ว่า การระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนได้แพร่กระจายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นสายพันธุ์หลักในประเทศ ประกอบกับในเดือนนี้เป็นห้วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีวันหยุดต่อเนื่องที่คาดการณ์ว่า ประชาชนจำนวนมากจะเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวจึงสมควรปรับปรุงมาตรการควบคุมโรคต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นให้สอดคล้องกับภาพรวมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ได้แก่

1.ขอให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อลดอัตราการป่วยรุนแรง

2.ขอให้สังเกตอาการตนเองและตรวจหาเชื้อทั้งขาไปและกลับด้วยชุดตรวจ ATK

3.กำหนดมาตรการจัดงานสงกรานต์ โดยเน้นการงดการสัมผัสระหว่างบุคคล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

คำสั่งสรุปว่า

-ให้จัดได้เฉพาะการสรงน้ำพระพุทธรูป โดยให้ใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคล เช่น ขันน้ำ แก้วหรือกรวยกระดาษ โดยไม่มีอุปกรณ์ส่วนกลางที่ต้องสัมผัสร่วมกัน

-กรณีมีการละเล่นตามประเพณี การแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ให้ขออนุญาต จัดกิจกรรมก่อนการดำเนินการและต้องถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่จังหวัดนนทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยเคร่งครัด

-งดเว้นการสรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป ขบวนแห่ การแสดง ดนตรีหรือการจัดคอนเสิร์ต

-ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการเล่นน้ำ เล่นประแป้ง ปาร์ตี้โฟม หรือกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นความเสี่ยงการระบาดของโรคในทุกพื้นที่จัดกิจกรรม

-ห้ามการจำหน่ายและการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในบริเวณพื้นที่ ให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าออกและให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออก ออกจา สถานที่หรือพื้นที่จัดกิจกรรม โดยให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แก่ผัดตามขนาดของสถานที่หรือพื้นที่จัด กิจกรรมไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3 คน  สถานที่หรือการจัดกิจกรรมใด ๆที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค ให้ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินมาตรการความปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดเป็นการเฉพาะด้วย

ผู้ว่าฯนนทบุรี ออกประกาศ งดเล่นน้ำ-ปาร์ตี้โฟม สงกรานต์ 2565

ผู้ว่าฯนนทบุรี ออกประกาศ งดเล่นน้ำ-ปาร์ตี้โฟม สงกรานต์ 2565

ผู้ว่าฯนนทบุรี ออกประกาศ งดเล่นน้ำ-ปาร์ตี้โฟม สงกรานต์ 2565

related