svasdssvasds

สปสช.ดึงร้านขายยา 700 แห่ง ดูแลผู้ป่วยโควิด "เจอ แจก จบ" รับยา-ติดตามอาการ

สปสช.ดึงร้านขายยา 700 แห่ง ดูแลผู้ป่วยโควิด "เจอ แจก จบ" รับยา-ติดตามอาการ

สปสช.ดึง ร้านขายยา 700 แห่ง ดูแลผู้ป่วยโควิด รับยา-ติดตามอาการตามระบบ "เจอ แจก จบ" เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้อย่างรวดเร็ว พร้อมคำแนะนำและติดตามอาการจากเภสัชกรไปอีก 48 ชั่วโมง หากอาการรุนแรงมากขึ้นก็จะส่งต่อผู้ป่วยเข้าระบบเพื่อให้แพทย์รับช่วงดูแลต่อ

 นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ โควิด-19 ที่ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวหรือกลุ่มที่มีอาการเล็กน้อย โดยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 กระทรวงสาธารณสุข ได้ปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกัน กรณีโรคโควิด-19 สำหรับผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ไม่มีภาวะเสี่ยง โดยให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน (Out-patient with self-Isolation) หรือ “เจอ แจก จบ” ในสถานพยาบาลต่างๆ 

 ทั้งนี้เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้ารับบริการ โดยเฉพาะที่หน่วยบริการใกล้บ้าน สปสช.ได้ร่วมกับสภาเภสัชกรรม เชิญชวนร้านยาที่มีความพร้อมบริการเพื่อร่วมดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีภาวะเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นหน่วยบริการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้รวดเร็ว

โดยผู้ที่ตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีดติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการเล็กน้อยและเป็นกลุ่มที่ไม่มีภาวะเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด สามารถรับยาสำหรับดูแลอาการเบื้องต้นได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ

สปสช.ดึงร้านขายยา 700 แห่ง ดูแลผู้ป่วยโควิด "เจอ แจก จบ" รับยา-ติดตามอาการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• ข่าวดี! กลุ่มเสี่ยงโควิด-19 สปสช.แจ้งรับชุดตรวจ ATK ผ่านแอปเป๋าตังฟรี

• จุดให้บริการ เจอ แจก จบ มีที่ไหนบ้าง ใครตรวจเจอโควิด-19 ต้องทำอย่างไรเช็กเลย

• เช็กเลยยา 3 สูตรรักษาโควิด-19 'เจอ แจก จบ' แจกผู้ป่วยแบบ OPD 1 มี.ค.นี้

โดย "ร้านขายยา" จะรับค่าใช้จ่ายกรณีบริการทางเภสัชกรรม ในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่ม เจอ แจก จบ ตามหลักเกณฑ์ของ สปสช.ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สำหรับอัตราค่าบริการจะเป็นการจ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 700 บาทต่อราย ครอบคลุมบริการ ดังนี้

• บริการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวในการแยกกักตัวที่บ้าน 

• ค่ายาฟ้าทะลายโจรและยาพื้นฐานอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 รวมค่าบริการจ่ายยากรณีที่แพทย์สั่งจ่ายเฉพาะในการดูแลผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่จำเป็นต้องได้รับตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยรวมค่าจัดส่งยา

• ค่าบริการให้คำปรึกษา แนะนำการใช้ยา และติดตามอาการผู้ติดเชื้อเมื่อครบ 48 ชั่วโมงแรก

• การจัดระบบส่งต่อเมื่อผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 มีอาการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องส่งต่อ

สปสช.ดึงร้านขายยา 700 แห่ง ดูแลผู้ป่วยโควิด "เจอ แจก จบ" รับยา-ติดตามอาการ

 นอกจากนี้ ยังมีการจ่ายเพิ่มเติมแบบเหมาจ่ายในอัตรา 150 บาท สำหรับการให้คำปรึกษา หรือการดูแลรักษาเบื้องต้น เมื่อผู้ติดเชื้อมีอาการเปลี่ยนแปลง และผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้ติดต่อกลับร้านยาเพื่อขอรับคำปรึกษา หลังให้การดูแลครบ 48 ชั่วโมงไปแล้ว

 โดยก่อนให้บริการจะมีการพิสูจน์ตัวตนของผู้รับบริการเพื่อยืนยันการเข้ารับบริการ และบันทึกข้อมูลการให้บริการผ่านโปรแกรม AMED Telehealth ระบบบริการการแพทย์ทางไกล ปัจจุบันมีร้านยาทั่วประเทศเข้าร่วมแล้วกว่า 700 แห่ง ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการกับ สปสช.แล้ว 440 แห่ง ที่เหลืออยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียน สามารถตรวจสอบรายชื่อร้านยาได้ที่เว็บไซต์ สปสช.   

หลักเกณฑ์ผู้ป่วยที่เข้าเงื่อนไขรับยา

• ต้องเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี ไม่ใช่หญิงตั้งครรภ์

• ไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง

• ไม่มีโรคประจำตัว และมีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดความรุนแรงของโรค เช่น มีภาวะอ้วน เป็นต้น 

 หากไม่เข้าเกณฑ์เหล่านี้ สามารถโทรติดต่อหรือมาที่ร้านขายยา สแกน QR code เพื่อยืนยันตัวตนตามระบบของ สปสช.แล้วรับยาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งร้านยาจะจัดเซ็ตยาสำหรับรักษาตามอาการส่งให้ที่บ้าน เช่น ฟ้าทะลายโจร พาราเซตามอล ยาแก้ไอ ละลายเสมหะ ตลอดจนเกลือแร่ สำหรับกรณีมีอาการท้องเสีย จากนั้นจะติดตามอาการไปอีก 48 ชั่วโมง และหากอาการรุนแรงมากขึ้น ก็จะส่งต่อผู้ป่วยเข้าระบบเพื่อให้แพทย์รับช่วงดูแลต่อ

สปสช.ดึงร้านขายยา 700 แห่ง ดูแลผู้ป่วยโควิด "เจอ แจก จบ" รับยา-ติดตามอาการ

 อย่างไรก็ตามผู้ใช้สิทธิบัตรทอง สามารถสังเกตสติ๊กเกอร์ที่หน้า "ร้านขายยา" ซึ่งจะมีข้อความว่า"สถานบริการเภสัชกรรมชุมชน" และบรรทัดล่างจะเขียนว่า "เครือข่ายเภสัชกรอาสาปรึกษาโควิดผ่านระบบเภสัชกรรมทางไกล" 

 อีกทั้งขอให้มั่นใจว่า จะได้รับการบริการที่ได้มาตรฐาน เภสัชกรเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องยา มีความคุ้นเคยกับอาการของโรคอย่างมาก สามารถให้บริการผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงหรือไม่แสดงอาการได้เป็นอย่างดี

 ปัจจุบัน "ร้านขายยา" ในโครงการนี้สามารถให้บริการได้เฉพาะสิทธิบัตรทอง สิทธิข้าราชการ และสิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังไม่รวมถึงผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ดังนั้น จึงขอเชิญชวนไปยังสำนักงานประกันสังคม อำนวยความสะดวกและเพิ่มการเข้าถึงบริการแก่ผู้ประกันตน สามารถติดต่อมาที่สภาเภสัชกรรม เพื่อหารือแนวทางการร่วมมือกันต่อไปได้ 

 ตรวจสอบรายชื่อร้านยาดูแลผู้ป่วยโควิดสีเขียว 'รับยา-ติดตามอาการตามระบบเจอ แจก จบ' ได้ที่ >>> https://www.nhso.go.th/downloads/197

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม. 

ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

related