svasdssvasds

สธ. ชี้ ผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 ส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มเสี่ยง-ฉีดวัคซีนไม่ครบ

สธ. ชี้ ผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 ส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มเสี่ยง-ฉีดวัคซีนไม่ครบ

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ชี้ผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ พร้อมแนะว่าหากเป็นผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว เมื่อมีอาการให้รีบติดต่อสถานพยาบาลทันที ย้ำการฉีดวัคซีนป้องกันการเสียชีวิตได้

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยเมื่อวันี่ท 16 เม.ย. 65 ว่า สถานการณ์ของโรคโควิด 19 ยังคงอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดและพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากในประเทศไทย ขณะเดียวกันยอดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามยอดการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดยจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าจากยอดการเสียชีวิต 125 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2565) มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่สำคัญคือผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 608 จำนวน 117 ราย  คิดเป็นร้อยละ 93.6 หรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์จำนวน 118 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.4  

อธิบดีกรมการแพทย์  จึงแนะนำว่า หากเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว และหญิงตั้งครรภ์ หรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ เมื่อมีอาการให้รีบติดต่อสถานพยาบาลทันที เพื่อให้เข้าถึงการรักษาได้เร็วและเหมาะสมเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต

"จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเสี่ยงควรได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อลดการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต"

สำหรับ สถานการณ์ โควิดวันนี้ (17 เม.ย. 65) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,775 ราย ติดเชื้อสะสม 4,029,959 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 128 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 26,882 ราย และผลตรวจจาก ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 13,617 ราย

related