svasdssvasds

สิงคโปร์ ชี้ ฉีด ซิโนแวค เสี่ยงมีอาการโควิด-19 หนักกว่าไฟเซอร์เกือบ 5 เท่า

สิงคโปร์ ชี้ ฉีด ซิโนแวค เสี่ยงมีอาการโควิด-19 หนักกว่าไฟเซอร์เกือบ 5 เท่า

โควิดสิงคโปร์ : ผลวิจัยล่าสุดของสิงคโปร์พบว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค ที่ติดเชื้อโควิด-19 มีแนวโน้มที่จะมีอาการป่วยรุนแรงกว่า หรืออาการหนักกว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีนของ วัคซีนไฟเซอร์ถึงเกือบ 5 เท่าเลยทีเดียว

สำนักข่าว channel news asia เปิดเผยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 โดย  ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ของวัคซีนซิโนแวค มีแนวโน้มที่จะมีอาการป่วยจากโควิด-19 รุนแรงกว่าผู้ที่รับวัคซีนจากวัคซีนไฟเซอร์ถึง 4.59 เท่า เลยทีเดียว

โดยการเก็บตัวอย่างนี้ มาจาก การเก็บรวบรวมข้อมูลของประชาชน 2.7 ล้านคน อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ที่ได้รับวัคซีน 2 โดสตามภาครัฐ และมีการเปิดเผยข้อสรุปงานวิจัยนี้ มาเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2022 เป็นต้นมา 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดย จากงานวิจัยนี้  ให้คำจำกัดความ ของคำว่า อาการรุนแรงในที่นี้หมายถึง ต้องการเครื่องช่วยหายใจ หรือต้องเข้าไอซียู รวมไปถึงเสียชีวิตจากโควิด-19 

นอกจากนี้ผู้ที่รับวัคซีนซิโนแวคยังมีแนวโน้มที่จะติดเชื้อได้มากกว่าคนที่รับวัคซีนจากไฟเซอร์ถึง 2.37 เท่า โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลในช่วงเวลา 7 สัปดาห์ ตั้งแต่ 1 ตุลาคมปี 2021 จนถึง 21 พฤศจิกายน 2021 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่สิงคโปร์เผชิญการระบาดของเชื้อโควิดเดลต้า

ขณะเดียวกันข้อมูล งานวิจัยชิ้นนี้  ยังชี้ด้วยว่า วัคซีนโมเดอร์นา มีประสิทธิภาพในการป้องกันอาการรุนแรงของโรคโควิด-19 ได้มากกว่าวัคซีนไฟเซอร์ด้วย  โดยคนที่รับวัคซีนโมเดอร์นา มีโอกาสที่จะพัฒนาอาการรุนแรงน้อยกว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ 0.42 เท่า และยังมีโอกาสในการติดเชื้อน้อยกว่าด้วย
 

สิงคโปร์ ชี้ ฉีดซิโนแวค เสี่ยงมีอาการโควิด หนักกว่า ไฟเซอร์เกือบ 5 เท่า

related