svasdssvasds

โควิดวันนี้ 29 เม.ย. 65 ติดเชื้อรายใหม่ 14,053 ราย เสียชีวิต 129 ราย

โควิดวันนี้ 29 เม.ย. 65 ติดเชื้อรายใหม่ 14,053 ราย เสียชีวิต 129 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (29 เม.ย. 65) ผู้เสียชีวิตยังคงสูงถึง 129 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,053 ราย ขณะที่ผลตรวจจาก ATK / เข้าข่ายติดเชื้อมีมากถึง 12,233 ราย ติดเชื้อสะสม 4,238,061 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 29 เม.ย. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,053 ราย

• ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 74 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 4,238,061 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 129 ราย

• เสียชีวิตสะสม 28,400 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 16,782 ราย

• กำลังรักษา 155,910 ราย

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 1,818 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 815 ราย

• ฉีดวัคซีน 93,768 ราย424376 ราย

• ATK  / เข้าข่ายติดเชื้อ 12,233 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 1,928,035 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 23.85%

โควิดวันนี้ 29 เม.ย. 65 ติดเชื้อรายใหม่ 14,053 ราย เสียชีวิต 129 ราย

related