svasdssvasds

กรมวิชาการเกษตร สั่งระงับเพิ่มอีก 5 ล้ง หลังพบทุเรียนปนเปื้อนโควิด

กรมวิชาการเกษตร สั่งระงับเพิ่มอีก 5 ล้ง หลังพบทุเรียนปนเปื้อนโควิด

กรมวิชาการเกษตร ออกประกาศเพิ่มอีก ขอระงับการออกใบรับรองผู้ส่งออกผลไม้ไปจีน หลังตรวจพบเชื้อโควิดปนเปื้อนทุเรียนส่งออกเป็นครั้งที่ 2 จากที่คราวก่อนโดนแบนส่งออก 5 วัน ย้ำหากพบอีกจีนจะระงับสินค้าทุเรียนนำเข้า

 จากการนำเสนอข่าวกรณีจีนตรวจพบเชื้อโควิดในทุเรียนไทย จากนำเข้าข้ามแดนผ่านด่านโมฮ่าน และได้ตรวจพบเชื้อโควิดทั้งหมด 6 ล้ง พร้อมทั้งโดนทางการจีนส่งหนังสือเตือน
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 ล่าสุดนายสันติสุข ภูมิเงิน หัวหน้าด่านตรวจพืชเชียงของ กรมวิชาการเกษตร ออกประกาศเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ถึงผู้ส่งออกผลไม้ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ขอระงับการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชจากโรงคัดบรรจุ จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย

1. DOA 50000 99 010886 นายคำปัน ยินสูตร เลขที่ 45/16 (อาคาร J ล้ง1) หมู่ 5 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

2. DOA 50000 02 012258 บริษัท เกรทฟรุ๊ต พลัส จำกัด เลขที่ 142 หมู่ 4 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

3. DOA 50000 99 010879 บริษัท บุญลือรุ่งเรืองเจริญทรัพย์ จำกัด (สาขา 2) เลขที่ 8/2 หมู่ 12 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

4. DOA 50000 99 010731 นางสาวภัทรภร สถิตวัฒนจินดา เลขที่ 33/3 หมู่ 3 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

5. DOA 50000 99 010356 นางสาวชุติมา ธุระพันธ์ เลขที่ 50/9 หมู่ 2 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี

ทั้งนี้ท้ายประกาศได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ส่งออกผลไม้ไปจีนทุกท่าน โดยขอให้เพิ่มมาตรการควบคุมและป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโควิด-19 ในสินค้า รวมไปถึงในตู้สินค้าและบรรจุภัณฑ์อย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ดำเนินการฆ่าเชื้ออย่างรัดกุมก่อนการนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อเป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงปัญหาถูกระงับการนำเข้าทุเรียนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

กรมวิชาการเกษตร สั่งระงับเพิ่มอีก 5 ล้ง หลังพบทุเรียนปนเปื้อนโควิด
 

 สำหรับโรงคัดบรรจุแห่งที่ 1 ตรวจพบการปนเปื้อนในสินค้า  
ส่วนโรงคัดบรรจุแห่งที่ 2 - 3 - 4 ตรวจพบในผนังตู้ด้านใน 
นอกจากนั้นโรงคัดบรรจุแห่งที่ 5 ก็ได้พบการปนเปื้อนในบรรจุภัณฑ์ 

ทั้งนี้มีรายงานว่า 1 ใน 5 โรงคัดบรรจุที่ตรวจพบการปนเปื้อนโควิด-19 ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ที่มีการตรวจพบซึ่งครั้งแรกที่ตรวจพบก็ถูกสั่งแบนส่งออกทุเรียน 5 วัน

related