svasdssvasds

โควิดวันนี้ 30 เม.ย. 65 ติดเชื้อรายใหม่ 12,888 ราย เสียชีวิต 126 ราย

โควิดวันนี้ 30 เม.ย. 65 ติดเชื้อรายใหม่ 12,888 ราย เสียชีวิต 126 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (30 เม.ย. 65) ผู้เสียชีวิตยังคงสูงถึง 126 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,888 ราย ขณะที่ผลตรวจจาก ATK / เข้าข่ายติดเชื้อมีมากถึง 12,399 ราย ติดเชื้อสะสม 4,250,949 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 30 เม.ย. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,888 ราย

• ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 104 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 4,250,949 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 126 ราย

• เสียชีวิตสะสม 28,526 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 17,105 ราย

• กำลังรักษา 151,567 ราย

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 1,773 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 825 ราย

• ฉีดวัคซีนสะสมรวม 132,837,951 ราย

• ATK  / เข้าข่ายติดเชื้อ 12,399 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 1,940,434 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 23.82%

โควิดวันนี้ 30 เม.ย. 65 ติดเชื้อรายใหม่ 12,888 ราย เสียชีวิต 126 ราย

related