svasdssvasds

โควิดวันนี้ 28 เม.ย. 65 ติดเชื้อรายใหม่ 14,437 ราย เสียชีวิต 127 ราย

โควิดวันนี้ 28 เม.ย. 65 ติดเชื้อรายใหม่ 14,437 ราย เสียชีวิต 127 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (28 เม.ย. 65) ผู้เสียชีวิตยังคงสูงถึง 127 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,437 ราย ขณะที่ผลตรวจจาก ATK / เข้าข่ายติดเชื้อมีมากถึง 11,396 ราย ติดเชื้อสะสม 4,224,008 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 28 เม.ย. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,437 ราย

• ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 77 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 4,224,008 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 127 ราย

• เสียชีวิตสะสม 28,271 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 18,509 ราย

• กำลังรักษา 158,768 ราย

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 1,827 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 850 ราย

• ฉีดวัคซีน 131,304 ราย

• ฉีดวัคซีนสะสม 132,648,376 ราย

ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 11,396 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 1,915,802 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 23.93%

โควิดวันนี้ 28 เม.ย. 65 ติดเชื้อรายใหม่ 14,437 ราย เสียชีวิต 127 ราย

related