svasdssvasds

WeVis ชวนเช็ก "(ไม่ใช่) คน กทม. ขอเลือกด้วย" แคมเปญที่ใครก็ร่วมเลือกตั้งได้

WeVis ชวนเช็ก "(ไม่ใช่) คน กทม. ขอเลือกด้วย" แคมเปญที่ใครก็ร่วมเลือกตั้งได้

WeVis ชวนเช็กกระแส "(ไม่ใช่) คน กทม. ขอเลือกด้วย" แคมเปญที่ไม่ว่าใครใน กทม. ก็สามารถร่วมเลือกตั้งได้ แพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่เสมือนคูหาเลือกตั้งออนไลน์แค่เข้าเว็บไซต์

ในช่วงที่เข้าใกล้การเลือกตั้งผู้ว่าฯ และ สก. กรุงเทพฯ แบบนี้ แน่นอนว่าชาวกรุงเทพฯ คงเตรียมตัวเลือกตั้งกับนโยบายที่ชอบแล้ว แต่ประชากรแฝงที่อาศัยอยู่ในกทม. ที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ทำได้แค่ฝากฝังความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพียงเพราะไม่มีทะเบียนบ้าน

WeVis กลุ่มที่ทำงานด้านข้อมูลทางการเมืองเพื่อนำเสนอให้คนเข้าใจ สร้างแพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่เสมือนคูหาเลือกตั้งออนไลน์ให้ผู้อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดสามารถเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ สก. ได้

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

WeVis มาพร้อมกับแคมเปญ "(ไม่ใช่) คน กทม. ขอเลือกด้วย" แคมเปญที่ไม่ว่าใครใน กทม. ก็สามารถร่วมเลือกตั้งจำลองได้ แม้การโหวตนี้จะไม่มีผลทางกฎหมาย แต่ WeVis ก็ต้องการเปิดพื้นที่ให้ประชากรแฝงที่อาศัยอยู่ในกทม. มีสิทธิ์ออกแบบเมืองที่อาศัย อีกทางหนึ่งก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นโพลเลือกตั้งมหาชนว่าใครกันแน่ที่คนกรุงเทพฯ อยากให้มาบริหารจัดการเมืองหลวงแห่ง

วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งแค่เข้าเว็บไซต์ wevotebkk.wevis.info แล้วเลือกเขต กทม. ที่พัก จากนั้นจะมีข้อมูลของผู้สมัครผู้ว่าฯ และผู้สมัครสมาชิกสภา กทม. โชว์ขึ้นมา โดยสามารถศึกษาข้อมูลพื้นฐานกับประวัติการทำงานได้แค่คลิกลิงก์เพิ่มเติม ปิดท้ายด้วยการให้พิสูจน์ความเป็นคนต่างจังหวัดด้วยการกรอกจังหวัดภูมิลำเนา ก่อนหย่อนบัตรลงคะแนน

WeVis ชวนเช็ก "(ไม่ใช่) คน กทม. ขอเลือกด้วย" แคมเปญที่ใครก็ร่วมเลือกตั้งได้

หมายเหตุ:

  • คูหาเปิดถึงเวลา 23.59 น. วันที่ 13 พฤษภาคมนี้เท่านั้น โดยติดตามนับผลคะแนนพร้อมกันวันที่ 14 พ.ค. 2565
  • การโหวตนี้ไม่มีผลทางกฎหมาย แต่เราอยากเปิดพื้นที่ให้ประชาชนที่ใช้ชีวิตใน กทม. แม้ไม่มีทะเบียนบ้าน มีสิทธิออกแบบเมืองที่ตัวเองอยู่อาศัยเหมือนกัน

 

ที่มา WeVis @wevisdemoคูหาที่ผู้อยู่อาศัยใน กทม. ได้ลองเลือกผู้ว่าฯ - Urban Creature(ไม่ใช่) คน กทม. ขอเลือกด้วย แคมเปญที่ไม่ว่าใครในกรุงเทพฯ ก็ร่วมเลือกตั้งจำลองได้ – THE STANDARD

related