svasdssvasds

องค์กรวิชาชีพสื่อฯ แถลงการณ์ปม หลวงปู่แสง ช่องดังปลดนักข่าวพ้นสภาพแล้ว

องค์กรวิชาชีพสื่อฯ แถลงการณ์ปม หลวงปู่แสง ช่องดังปลดนักข่าวพ้นสภาพแล้ว

แถลงการณ์ร่วมองค์กรวิชาชีพสื่อฯ กรณีการนำเสนอข่าว "หลวงปู่แสง" เน้นย้ำยึดหลักจริยธรรม ขอต้นสังกัดเข้มงวดเสนอข่าวไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ล่าสุดช่องดังปลดผู้สื่อข่าวพ้นสภาพแล้ว

แถลงการณ์ร่วมองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ตามที่ได้เกิดกรณีการนำเสนอข่าวหลวงปู่แสง ญาณวโร พระเกจิชื่อดัง ซึ่งในภายหลังปรากฎข้อเท็จจริงว่า มีการกระทำที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และล่อแหลมต่อการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อนั้น
สมาดมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้ติดตามในประเด็นการ แสวงหาข้อเท็จจริงของการนำเสนอข่าวนี้ด้วยความห่วงใย ว่าอาจเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ขัดต่อจริยธรรมวิชาชีพเกินขอบเขตหน้าที่ของสื่อมวลชน ซึ่งในภายหลัง สำนักข่าวที่เป็นต้นสังกัดของนักข่าวที่ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ออกหนังสือแสดงความขอโทษและตระหนักถึงความผิดพลาดและขออภัยเป็นอย่างสูงต่อผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ทุกท่านทุกฝ่าย พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรมแล้วนั้น

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอให้สำนักข่าวและสถานีต้นสังกัด ใช้ความระมัดระวังในการนำเสนอข่าวที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และใช้ความเข้มงวดในการตรวจสอบข้อมูลอย่างสมดุล รอบด้าน เพื่อให้เป็นไปดามหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ พ.ศ. 2553 หมวด 4 แนวปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพข่าว ข้อ 11 การได้มา หรือการนำเสนอหรือการเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พึ่งใช้วิธีการที่สุภาพ ซื่อสัตย์ หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ หรือมีความหมายที่ดูถูก เหยียดหยามผู้อื่น

องค์กรวิชาชีพสื่อฯ แถลงการณ์ปม หลวงปู่แสง ช่องดังปลดนักข่าวพ้นสภาพแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งนี้ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เห็นว่ากรณีการนำเสนอข่าวที่อ้างอิงแหล่งข่าว ข้อมูล หรือแม้แต่ตัวบุดคลที่เป็นที่สนใจของสาธารณชน ได้ส่งผลต่อการนำเสนอข้อเท็จจริงที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือในข้อมูลข่าวสารโดยรวมร่วมกันของทั้งสังคม

และขอให้ผู้รับผิดชอบกองบรรณาธิการได้ให้ความสำดัญอย่างยิ่งยวดต่อการตรวจสอบเนื้อหา และแนวทางการปฏิบัติของนักข่าวในสังกัดอย่างเคร่งครัด ไม่ส่งเสริมให้ละเมิดกฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์และความนิยมจากการนำเสนอข่าวสาร

จึงถือเป็นช่วงเวลาที่ควรจะได้มีการศึกษา หาวิธีการแก้ไขป้องกันร่วมกันของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยจะนำประเด็นการนำเสนอข่าวในกรณีดังกล่าวเป็นกรณีศึกษาเพื่อจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่วมกันในเร็วๆ นี้

 

ล่าสุดเมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 13 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองบรรณาธิการข่าวเวิร์กพอยท์ ช่อง 23 ได้เผยแพร่ประกาศความผิดพนักงาน ผ่านเฟซบุ๊กข่าวเวิร์กพอยท์ 23 โดยระบุว่า

“ตามที่ ผู้สื่อข่าวเวิร์คพอยท์ ได้ทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพสื่อมวลชน ในการทำข่าวของหลวงปู่แสง โดยมีความผิดดังนี้

1. มีกิริยาไม่เหมาะสมไม่เคารพต่อแหล่งข่าว

2. แสดงความไม่เป็นกลางในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน

3.ตัดสินใจร่วมกับสื่อสำนักอื่นและแหล่งข่าวในการสร้างหลักฐาน โดยไม่ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาหรือรายงานต้นสังกัด

กองบรรณาธิการข่าวเวิร์คพอยท์จึงมีมติให้พนักงานคนดังกล่าว พ้นสภาพการเป็นผู้สื่อข่าวเวิร์คพอยท์

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565

กองบรรณาธิการข่าวเวิร์คพอยท์”

องค์กรวิชาชีพสื่อฯ แถลงการณ์ปม หลวงปู่แสง ช่องดังปลดนักข่าวพ้นสภาพแล้ว

related