Spring News

กฟผ.เปิดซองประกวดราคาโครงการปรับปรุง 2 เขื่อนใหญ่ หนุนพลังงานหมุนเวียน

20 พ.ค. 2565 เวลา 4:55 น. 30

กฟผ.หนุนเทรนด์พลังงานหมุนเวียน เปิดขายเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนรัชชประภา มุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Nuetrality

 

กฟผ.หนุนเทรนด์พลังงานหมุนเวียน เปิดขายเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนรัชชประภา เดินหน้าติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงทดแทนอุปกรณ์เดิม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. เปิดขายเอกสารประกวดราคาจัดซื้อโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์เครื่องที่ 4-5 จังหวัดกาญจนบุรี กำลังผลิตรวม 240 เมกะวัตต์

และแห่งที่ 2 คือโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชชประภา เครื่องที่ 1-3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังผลิตรวม 240 เมกะวัตต์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าและขยายอายุการใช้งานโรงไฟฟ้า โดยมีกำหนดขายเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 20 มิถุนนายน 2565

เปิดซองประกวดราคาโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชชประภา เครื่องที่ 1-3 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 และโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ เครื่องที่ 4-5 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การจะมุ่งสู่ Carbon Neutrality หรือเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้นั้น การดำเนินการด้านพลังงานจึงต้องทันสมัยและไม่ปล่อยมลพิษ โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนรัชชประภาจึงมีนโยบายปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพกว่าเดิม ที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานออกไปไม่น้อยกว่า 30 ปี นอกจากนี้ยังลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

อีกทั้งพร้อมมุ่งสู่การปรับเปลี่ยนไปสู่โรงไฟฟ้าดิทัล (Digital Power Plant) ด้วยการนำ AI (Artificail Intelligence) ที่จะเข้ามาวางแผนเดินเครื่องและซ่อมบำรุงอุปกรณ์

โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์เครื่องที่ 4-5 ยังใช้เทคโนโลยีแบบสูบกลับที่สามารถสูบน้ำกลับขึ้นมากักเก็บเป็นพลังงานสำรอง (Energy Storage System : ESS) ได้อีกด้วย

ส่วนโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อรัชชประภา เครื่องที่ 1-3 มีแผนทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ระหว่างปี 2568-2570 ส่วนโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์เครื่องที่ 4-5 มีแผนทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ระหว่างปี 2569-2570

การปรับปรุงโครงการทั้งสองจะช่วยสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามนโยบาย Carbon Nuetrality กฟผ.เปิดซองประกวดราคาโครงการปรับปรุง 2 เขื่อนใหญ่ หนุนพลังงานหมุนเวียน

หากท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www4.egat.co.th/fprocurement/biddingeng/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ