svasdssvasds

สวัสดิการใหม่ ต้อนรับ Pride Month ศรีจันทร์เพิ่มวันลาให้พนักงาน

สวัสดิการใหม่ ต้อนรับ Pride Month ศรีจันทร์เพิ่มวันลาให้พนักงาน

แบรนด์ ศรีจันทร์ เพิ่มสวัสดิการต้อนรับ Pride Month เดือนแห่งการเปิดรับความแตกต่างหลากหลายทางเพศ ขยายวันลาคลอด 180 วัน คุณพ่อลาไปดูแลภรรยา ลาพักใจเมื่อสูญเสียคนสำคัญ และวันลาสำหรับพนักงานที่ต้องการผ่าตัดแปลงเพศ

เข้าสู่เดือน Pride Month (มิถุนายน) เดือนแห่งการโอบรับความแตกต่างหลากหลาย อย่างเท่าเทียมกันทางเพศ แนวคิดที่สอดรับกับวิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบันที่เปิดรับตัวตน โดยไม่ตัดสินหรือกีดกัน ด้วยความเข้าอกเข้าใจและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 

โดย ทาง เฟซบุ๊ก Srichand Life ที่เป็นเพจนำเสนอ เรื่องราว วิธีการทำงาน กิจกรรมต่างๆ ของแบรนด์ ศรีจันทร์ 
แบรนด์เครื่องสำอางที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่า 70 ปี ก็ได้ปรับตัวและปรับสวัสดิการเพื่อให้สอดรับกับแนวคิดที่เปลี่ยนไปของคนยุคปัจจุบันเช่นกัน 
 

เริ่มที่เพิ่มวันลาคลอดเป็น 180 วัน เพื่อให้คุณแม่ได้เตรียมตัวคลอด และได้อยู่เลี้ยงดูลูกหลังคลอดอย่างใกล้ชิด เพราะช่วแรกเกิดเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของเจ้าตัวเล็ก คุณแม่จะได้เฝ้ามองและเห็นพัฒนาการการเติบโตของลูกได้มากที่สุด 
เราเลยเพิ่มวันลาคลอดเป็น 180 วัน โดยบริษัทยังจ่ายเงินเดือนอยู่นะ
.
ส่วนสามีก็สามารถลาดูแลภรรยาและลูกหลังคลอดได้ 30 วัน สามีจะได้ดูแลภรรยาหลังคลอด และมีเวลาดูแลลูกช่วงเริ่มต้นวัย เลยเพิ่มวันลานี้ให้ไปเลย
.
ลาเพื่อผ่าตัดแปลงเพศ เรามีพนักงานหลายกลุ่ม และหนึ่งในนั้นคือ LGBTQ+ เราเลยอยากเพิ่มวันลานี้ให้กับกลุ่มพนักงานที่จะผ่าตัดแปลงเพศ สามารถลาได้ไม่เกิน 30 วัน
.
ลาพักใจ ไม่มีใครอยากสูญเสียคนที่เรารัก แต่เมื่อมันเกิดขึ้น เราล้วนต้องการเวลาในการทำใจ และพักใจ เราเลยเพิ่มวันลาพักใจให้ 10 วัน (นอกเหนือจากการลากิจเพื่อประกอบพิธีกรรม)

ซึ่งทั้ง 4 ข้อที่กล่าวมานั้น เป็นสวัสดิการใหม่ต้อนรับ Pride Month นอกจากสนับสนุนให้พนักงานที่มีครอบครัวได้ใกล้ชิดดูแลทารกที่เพิ่งลืมตาดูโลก แต่ยังแสดงถึงความเข้าใจถึงความยากลำบากของผู้หญิงหลังคลอดที่ต้องปรับตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ ยังไม่พอ ยังเผื่อแผ่ไปถึงสามีที่อยากมีช่วงเวลากับลูกน้อยและช่วยเหลือแบ่งเบาหน้าที่ของคนเป็นแม่ 

โดยจากกฎหมายปัจจุบันว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ระบุไว้ว่า ให้ผู้ประกันตนหญิงลาคลอดได้ 98 วัน โดยรับค่าจ้างจากนายจ้าง 45 วัน ในอัตรา 100% ของค่าจ้าง และสำนักงานประกันสังคมจ่ายเพิ่มอีก 50% ของค่าจ้าง เป็นเวลา 98 วัน
จะเห็นได้ว่า ทางศรีจันทร์ เพิ่มวันลาคลอดบุตรให้ผู้หญิงเกือบเท่าต้ว

กฎหมาย สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรฉบับใหม่ที่เพิ่งประกาศใช้เมื่อเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

และข้อสำคัญที่เปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความหลากหลายทางเพศ ได้มีวันลาสำหรับธุระส่วนตัวในทางการแพทย์ ก็ยิ่งทำให้เห็นว่าองค์กรให้ความเปิดกว้างยอมรับเพศที่หลากหลายนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่แสดงให้เห็นว่ามีองค์กรในไทยที่รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงและก้าวทันแนวคิดที่เปลี่ยนไปของยุคสมัย ด้วยการแสดงออกให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของพนักงานที่ขับเคลื่อนบริษัทไปตามทิศทางที่ผู้บริหารกำหนด ทั้งนี้ยังเป็นการจูงใจให้พนักงานใหม่ๆ ที่มีความแตกต่างหลากหลายเชื่อมั่นในตัวองค์กรที่จะวัดคุณค่าของบุคคลอย่างไม่ตัดสินเพียงภายนอกหรือเพศ ดูท่าว่ามีหลายคนที่เห็นโพสต์อยากร่อนใบสมัครขอร่วมงานด้วย

ที่มา 
1

related