svasdssvasds

ชัชชาติ เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. พร้อมเปิดตัวทีมผู้บริหาร กทม.

ชัชชาติ เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. พร้อมเปิดตัวทีมผู้บริหาร กทม.

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เปิดตัวทีมผู้บริหาร กทม. หลังเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น

วันนี้ เวลา 13.19 น. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ได้เดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย พระพุทธนวราชบพิตร ศาลพระภูมิ พระพุทธชินราช  พระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งดังกล่าว

จากนั้นได้ร่วมพิธีส่งมอบงานในหน้าที่ โดยมีขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร  นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เข้ารับมอบนโยบาย  214 ข้อ  โดยบรรยากาศการต้อนรับเป็นไปอย่างอบอุ่น มีข้าราชการ กทม.โบกมือส่งเสียงทักทายชัชชาติ จากระเบียงหน้าต่างของอาคารศาลาว่าการฯ อย่างเนืองแน่น  ซึ่งชัชชาติก็ได้โบกมือและยกมือไหว้ทักทาย 

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์  ผู้ว่าฯ กทม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หลังจากนั้น ชัชชาติ สิทธิพันธุ์  ผู้ว่าฯ กทม. ได้มอบประกาศผลรับรองการเลือกตั้งฯ กับปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมลงนามในหนังสือมอบหมายงาน และได้เดินทางไปยังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) เพื่อร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ประกอบด้วย ศาลพระภูมิ และศาลตายาย ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักการโยธา และสักการะพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ณ บริเวณลานหน้าอาคารไอราวัตพัฒนา และได้มีการเปิดตัวทีมผู้บริหาร กทม. ดังต่อไปนี้

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล

2. จักกพันธุ์ ผิวงาม

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวช

4. ศานนท์ หวังสร้างบุญ

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์  ผู้ว่าฯ กทม.

คณะที่ปรึกษาผู้ว่า ประกอบด้วย

1ต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษา

2. ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

3. พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก

4. พล.อ.ท.นพ.อนุตตร จิตตินันทน์

5. พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี

6. ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ

7. อรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี

8. ภาณุมาศ สุขอัมพร

9.พรพรหม วิกิตเศรษฐ์

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

1. ภิมุข สิมะโรจน์

2. เอกวรัญญู อัมระปาล

3. ศนิ จิวจินดา

4. จิรัฏฐ์ ม้าไว

5. สิทธิชัย อรัณยกานนท์

related