svasdssvasds

โควิดวันนี้ 2 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,560 ราย เสียชีวิต 34 ราย

โควิดวันนี้ 2 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,560 ราย เสียชีวิต 34 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (2 มิ.ย. 65) โดยรวมดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,560 ราย ติดเชื้อสะสม 4,457,580 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มลดลงเหลือ 34 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 30,081 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 2 มิ.ย. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่  2,560 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 4,457,580 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 34 ราย

• เสียชีวิตสะสม 30,081 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 5,605 ราย

• กำลังรักษา 36,192 ราย

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 846 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 417 ราย

• ฉีดวัคซีน 18,073 ราย

• ฉีดวัคซีน รวม 137,041,141 ราย

•ติดเชื้อเข้าข่าย ATK 4,387 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 2,143,056 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 10.52%

related