svasdssvasds

โควิดวันนี้ 1 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 4,563 ราย เสียชีวิต 28 ราย

โควิดวันนี้ 1 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 4,563 ราย เสียชีวิต 28 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (1 มิ.ย. 65) โดยรวมดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,563 ราย ติดเชื้อสะสม 4,455,020 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มลดลงเหลือ 28 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 30,047 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 1 มิ.ย. 56

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่  4,563 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 4,455,020 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 28 ราย

• เสียชีวิตสะสม 30,047 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 5,125 ราย

• กำลังรักษา 39,272 ราย

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 850 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 414 ราย

• ฉีดวัคซีน 65,472 ราย

• ฉีดวัคซีน รวม 136,981,091 ราย

•ติดเชื้อเข้าข่าย ATK 7,015 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 2,138,669 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 10.44%

โควิดวันนี้ 1 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 4,563 ราย เสียชีวิต 28 ราย

related