svasdssvasds

จดแจ้งปลูกกัญชา ปลดล็อกวันแรก เวปหมุนติ้ว OTP มาช้า กรอกยืนยันไม่ทัน

จดแจ้งปลูกกัญชา ปลดล็อกวันแรก  เวปหมุนติ้ว OTP มาช้า กรอกยืนยันไม่ทัน

รีวิว จดแจ้งปลูกกัญชา ปลดล็อกวันแรก เวปหมุนติ้ว OTP มาช้า กรอกยืนยันไม่ทัน ขณะทีคนใช้ android ใช้งานได้ปกติ และมีประชาชนโหลด แอพพลิเคชั่นแล้วกว่า 5 หมื่นราย

วันที่ 9 มิ.ย. 2565 จากกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 มีผลบังคับใช้ ( 9 มิ.ย.) ซึ่งมีผลให้ทุกส่วนของกัญชา กัญชง ไม่เป็นยาเสพติดประเภท 5 และประชาชนสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องขออนุญาต นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของประเทศไทย โดยประชาชนสามรถจดแจ้งปลูกกัญชากัญชง ผ่าน แอพพลิเคชั่น "ปลูกกัญ" และเว็บไซต์ http://plookganja.fda.moph.go.th 3 ขั้นตอน

-ลงทะเบียน

-จดแจ้งตามวัตถุประสงค์

-รับเอกสารจดแจ้งอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ยังสามารถ ลงทะเบียนจดแจ้งปลูกกัญชา กัญชง ได้ที่เว็บไซต์ http://plookganja.fda.moph.go.th หรือหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ call center โทร 1556 กด 3

 

ล่าสุดพบว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เว็บไซต์ http://plookganja.fda.moph.go.th ประชาชนพบปัญหากับวิธี  แจ้งปลูกกัญชา เนื่องจากเข้าแล้วเว็บไซต์ไม่ตอบสนองหมุนค้าง และบางรายซึ่งหลายคนมองว่าภาษาอังกฤษคือรหัสอ้างอิง แต่ OTP ต้องส่งมาในข้อความโทรศัพท์ ซึ่งก็ส่งช้าทำให้ไม่ทันในการกรอกตัวเลขยืนยัน จึงไม่สามารถกรอกได้ ขณะที่ประชาชนบางส่วนที่ใช้ระบบ android สามารถใช้งานได้ปกติ และมีประชาชนโหลด แอพพลิเคชั่นแล้วกว่า 5 หมื่นราย

 

จดแจ้งปลูกกัญชา ปลดล็อกวันแรก

related