svasdssvasds

โควิดวันนี้ 8 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,688 ราย เสียชีวิต 21 ราย

โควิดวันนี้ 8 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,688 ราย เสียชีวิต 21 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (8 มิ.ย. 65) โดยรวมดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,688 ราย ติดเชื้อสะสม 4,473,867 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มลดลงเหลือ 21 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 30,239 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 8 มิ.ย. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่  2,688 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 4,473,867 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 21 ราย

• เสียชีวิตสะสม 30,239 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 4,130 ราย

• กำลังรักษา 25,426 ราย

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 708 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 340 ราย

• ฉีดวัคซีน  50,987 ราย

• ฉีดวัคซีน รวม 137,453,589 ราย

•ติดเชื้อเข้าข่าย ATK 5,754 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 2,163,488 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 10.70%

related