svasdssvasds

จีนเตรียมจัดตั้ง "อุทยานแห่งชาติทะเลสาบชิงไห่"

จีนเตรียมจัดตั้ง "อุทยานแห่งชาติทะเลสาบชิงไห่"

ประเทศจีน เตรียมจัดตั้งให้พื้นที่ทะเลสาบชิงไห่ซึ่งเป็นทะเลน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเป็น "อุทยานแห่งชาติทะเลสาบชิงไห่" ภายในปี 2024

เกา จิ้งอวี่ (Gao Jingyu) รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการคุ้มครองและใช้ประโยชน์พื้นที่ท่องเที่ยวทะเลสาบชิงไห่ (Qinghai Lake) ระบุว่า จะพยายามจัดตั้งให้พื้นที่รอบทะเลสาบชิงไห่เป็นอุทยานแห่งชาติให้สำเร็จภายในปี 2024

เพราะที่ผ่านมา สภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาของทะเลสาบชิงไห่ปรับตัวดีอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ทะเลสาบชิงไห่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

ทะเลสาบชิงไห่ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ในที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต (Qinghai-Tibet Plateau) และเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 4,625.6 ตร.กม. และเป็นกำแพงทางนิเวศวิทยาที่สำคัญทางตอนเหนือของประเทศ

ทะเลสาบชิงไห่ เป็นที่อยู่อาศัยของนกน้ำมากกว่า 571,000 ตัว เกือบ 100 ชนิด รวมถึงเป็นจุดแวะพักสำคัญสำหรับฝูงนกอพยพ ทำให้ทะเลสาบชิงไห่นี้เป็นแหล่งขยายพันธุ์สำคัญสำหรับนกอพยพในจีน

related