svasdssvasds

จีน หันมาพัฒนา "น้ำรีไซเคิล" หลายเมืองใช้เพิ่มมากขึ้น

จีน หันมาพัฒนา "น้ำรีไซเคิล" หลายเมืองใช้เพิ่มมากขึ้น

ประเทศจีน พัฒนาโครงการ "น้ำรีไซเคิล" มาตั้งแต่ปี 2015 ปัจจุบัน 130 เมืองหันมาใช้ "น้ำรีไซเคิล" เพิ่มขึ้นกว่า 18.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมืองและชนบทของจีน (Ministry of Housing and Urban-Rural Development) ระบุว่า เมื่อปีที่แล้ว หลายเมืองในประเทศจีนต่างมีปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิลที่เพิ่มขึ้น ที่เป็นจำนวน 16.1 พันล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น 18.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทั้งนี้เป็นหนึ่งในความพยายามของประเทศที่จะสร้างเมืองประหยัดน้ำมากขึ้น

น้ำรีไซเคิล หมายถึง "น้ำเสีย" รวมถึง "น้ำฝน" ที่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่แน่นอนและพร้อมสำหรับการนำกลับมาใช้ใหม่หลังการบำบัด

ประเทศจีนเริ่มนำร่องโครงการ "เมืองฟองน้ำ" ใน 50 เมือง เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเพื่อการรวบรวมและรีไซเคิลน้ำฝน ตั้งแต่ปี 2015 จนถึงสิ้นปีที่แล้ว ประเทศจีนมีเมืองฟองน้ำกว่า 130 เมืองทั่วประเทศ เป็นแบบอย่างในความพยายามอนุรักษ์น้ำในเขตเมืองของจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางเพื่อแก้ไขจุดอ่อนในเครือข่ายการจ่ายน้ำและการปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังปรับปรุงระบบประปาและระบบการจัดการใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ประเทศจีน เปิดสัปดาห์แห่งการประชาสัมพันธ์ เพื่อการอนุรักษ์น้ำในเมืองแห่งชาติ ปี 2022 ตั้งแต่วันที่ 15-21 พ.ค. ในหัวข้อ "การสร้างเมืองประหยัดน้ำและส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ" โดยขั้นตอนต่อไปคือการบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายการหมุนเวียนน้ำที่ดีในเขตเมืองและส่งเสริมการอนุรักษ์น้ำในเมือง เพื่อส่งเสริมสร้างรูปแบบวิถีชีวิตสีเขียว

related