svasdssvasds

โควิดวันนี้ 24 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,313 ราย เสียชีวิต 16 ราย

โควิดวันนี้ 24 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,313 ราย เสียชีวิต 16 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (24 มิ.ย. 65) โดยรวมดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,313 ราย ติดเชื้อสะสม 4,509,541 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มลดลงเหลือ 16 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 30,559 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 24 มิ.ย. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่  2,313 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 4,509,541 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 16 ราย

• เสียชีวิตสะสม 30,559 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 1,489 ราย

• กำลังรักษา 22,458 ราย            

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 602 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 284 ราย

• ฉีดวัคซีน  51,774 ราย

• ฉีดวัคซีน รวม 138,456,344 ราย

•ติดเชื้อเข้าข่าย ATK 3,172 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 2,215,180 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 10.82%

related