svasdssvasds

โควิดวันนี้ 25 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,236 ราย เสียชีวิต 16 ราย

โควิดวันนี้ 25 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,236 ราย เสียชีวิต 16 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (25 มิ.ย. 65) โดยรวมดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,236 ราย ติดเชื้อสะสม 4,511,777 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มลดลงเหลือ 16 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 30,575 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 25 มิ.ย. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่  2,236 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 4,511,777 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 16 ราย

• เสียชีวิตสะสม 30,575 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 1,892 ราย

• กำลังรักษา 22,786 ราย            

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 602 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 281 ราย

• ฉีดวัคซีน  108,276 ราย

• ฉีดวัคซีน รวม 138,582,802 ราย

•ติดเชื้อเข้าข่าย ATK 3,637 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 2,218,817 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 11.00%

related